Vejledning

Vejledning

Join.me kan aktiveres på flere måder:

 Som presenter/mødeleder via Internettet  Som presenter/mødeleder via en app  Som mødedeltager via Internettet  Som mødedeltager via en app

Selvom systemet starter via en app vil mødelederen støde på funktioner, som kun kan udføres gennem en browser-side.

Nærværende vejledning rummer beskrivelse af første start, mødelederens funktioner, mødedeltagernes funktioner og mødelederens adgang til den tilhørende e-mail.

4. december 2016 – Udgave 1

Made with FlippingBook - Online catalogs