New-Tech Magazine | April 2020

פועל בתוך המכונה. לדוגמא, מערכת הנעה המדווחת על עלייה בפליטת חום או התגברות חיכוך במיסבי הנעה עקב מחסור בשימון - בעיה קשה מאד בסביבת ואקום. לסיכום, האתגרים בתחום רבים ומגוונים. חלק מהפתרונות בידינו. צוותים משולבים של מהנדסי אלקטרואופטיקה, חומרים, פיזיקאים ועוד שוקדים יום וליל על פיתוח התחום, זירוז תהליכי הבדיקות והגברת יעילותם ואיכותם. שיתופי פעולה עם מוקדי מידע באקדמיה יכולים לסייע בפיתוח טכנולוגיות מתאימות. גם שיתוף פעולה בין חברות מתחרות יכול לסייע היום להגיע לתהליכי כיול שישפרו את מצבו של היצרן ואף יפתחו שווקים חדשים לכל החברות, כמו למשל, עיבוד מידע ממכונות שונות, בסביבת רצפת הייצור ועוד.

המעיד כי יחידת התאורה עומדת לדעוך בקרוב וכי כדאי לתקן אותה כבר עכשיו כדי למנוע תקלות בעתיד. באמצעות בינה מלאכותית המשולבת היום במכונות המטרולוגיה ניתן לחזות מצבים עתידיים אלו, תוך שימוש בחיישנים לאיסוף נתונים שונים לגבי פעילות המכונה. . כיול תוך כדי עבודה 8 המכונה מגיעה לרזולוציה של תת-ננו- מטרים, כיצד מכיילים מכונה כזאת? הכיול של המכונה מחייב שיתוף פעולה בין טכנולוגיות שונות של מדידה, לרבות שיתוף פעולה עם הלקוחות. לכן, הכיול קורה בבדיקות המכונה כבר בתהליך הייצור שלה, ובהמשך על רצפת הייצור הספציפית בהתאמה לדרישות הייצור. אפשר לומר כי נדרשת היום גישה חדשה לכיול מכונות המדידה. כיול המתחיל בייצור של תת רכיבי המכונה, ואפשרות לאפיין ביצועי תת רכיב בעתיד, כשהוא

, דירקטור טכנולוגיות יורם עוזיאל « KLA ומנהל פיתוח מתקדם בחברת

C O M I N G S O O N

EXPO Tel Aviv

Opto-tech 09:30 - 16:00 ׀ ת"א EXPO

הכנס הבינלאומי לאלקטרו-אופטיקה

For more information and registration: www.new-techevents.com ההשתתפות באירועי ניו-טק היא לעובדי תעשיית ההיי-טק והאלקטרוניקה. הכניסה ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מוקדמת ואישור החברה המארגנת

41 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker