S_KøbenhavnByOgErhvervGennem500Aar_1

:V X .

y v v V >Vi ' ’^ “ • .'V' Y / V U V ' Y /"' V i ' rx m w x 7

■ t t V v v t t

<

-■ir. v v v v ; t v

•V y L

>\ V ‘V V V V v U /

KØBENHAVNS KOMMUNES bibl / oteker

FAfiSAl/ E KultVyet 2

K øbenhavns

4 /v

o—

1175 (01) 13 ®b 70 lok. 216

" - '

V V' u y V V < V v y i

V W

f. V - R ADHU S B I B L I O T EK

'

m

1 ,> V, v '■ y v ■' tf ••\y V ■>•. V , t ,' t py ' y ; -, 'V ■ À. O -V

Myy'jy 'f i ' ' V

'

.

V - - - ±r>-? 5c*? i. y .•'■/.

t v {■- y y

W

ï

) T

■/ •

&.• - - y / U v V ;('v'l . , . ;■

u ’4 v

i - •

t v

- v - , v v v yj ; ' v ' - ; / ■I , v. ; . ' • V.Y.- C|

,

■O■y

■SVJ v

''

VU 4 '- - W m ,

(• y

Y

v

■ - v u

.{//¿'i" l A X

V / ■(.

>1 !J

. v v ÿ : A

i.

’ X A

"

t 4 :

V/• V J - T ' / f • -^S1 y/ • . - u v ; 4 I

1 V

v- J V

i 4 r' U V Â t

i M

/ V7 V

Y ''s,,

"i \ i V ■ >K

V-

7 y V u '• /tx- 4 "M: Arx

(

\ \

;

Vi

¿i- - y w va » \ : r - ■ ' ■ . / / / '/- . * t t " r--

7 O ■■ .

/ ' V:

Vtp -v’

V

v

-t

y i " V V " ■"

. '.yy " u t

r !

■■ ;V h ',' 7

{’/ ^ v r .

I V Ur , ;

■ ■

hx.

■ ' r \T

. t i / r

•r

'VyV y Y ; Y y y y i t - - u

ü i , u vp1v •

I/;

,

y v v

;

■ V '

'

■■

V V t v ¡ ■ H H . i i l M i W i P i i i l f * V -X- y . v ' ■?-. l m - > • *y v r ■ ,, 1 . . < - ■ ,/■ i V r V * v > vV '-V V V - V v u t v V -V V V

H V ; y '

-Tk X ; : .

i v '■! r n

I ... Yy / '; % ~yy. /

y y , x - %h

■ y> ,.a

■ .

./ -x

& / / <

/•■•'

y -

’-Y ' ' „ . y - , / /

i

'

ç.

,

.

^

v-'1, -

/

ys -

■'

i r ,y "-iA ' - - > > -V - y- ,

y U V ' V V . V

*

y

t

1 ■

'■ ■' i

V t H i ' \ v f e V i V lS )i

|

V

r . Y t v K . . W

y H - b t V " :v " '■ tU VT/ / i t u Ub-U t V : W b : A ’ / ■ v y V v v u u V y \ . l - ■ y

v ' "

. v y - v V ; y l / y V i t ;:

iy

.

t .

Vty -■’< - ’

' V - V , , lå

t- ' y-. > v , , 1 f V " V - y V t V.

yr> i; 7' ,

1

' 7

■t v ■;

/-T'

t i

Ur,H b iI ' " V ;

, ■■- -y v v

■ ■’ 1 i ■.. V ■ - / ■ y , ' V v ..... p. y .

, t v

. . , . y _• • ■ .

V/

V ; ’ . V v ' . t " 4 ,-t ; '' r

v<. . .

. .

- y Y s P V / , " ! y , ' - . « ■•-• y W v W U ’Kfc'j v :,r'"y. 'U ; V-x - v V •

Y-y"V/’ >V'/ • ' -v V'Y r-y l-y G/- . ,j . -

y

y

: " y v , ; , ■-•■- y t

\

,

- s • •

V

■; Yj

- V /i '

) ■ -

r y / y r v - v f V - i r - r . ' :

V y y ' - i ; V

v - y

,

y « y

' y

,,

■"

i s f e y v - v y Y i V t u V i V , y / v t V ' - - ;

.

”■ r- ■ ■ yry-" Av, ,- -- .y,,y ' ■(.<: ,'y ■y- - ■ v 4 r

V:-, X- ■

-

'

-, ' rx i

t-.y V -, -

-, r-y- 7 -V

r. ' . , : w , -AY,

V v t- y>Vb < , m \

y - i \ ' J ‘t •

,/ , ' y- y y

V V v v •; -

• '

- - y i - - , ..

^

\ tip

■'

!’ v '

. •,-VÔi -\ Vv p.'/V .

-

r

■"

- - - '

- y. V - y ' ' v v t ^ t t v y y ' A v V v V

K a

- x t V t '-V ;- ,4

t v v - p ^ •

^

dan MAGASIN M A G

. - y \ r

■ y .

y

V v U

'

v-yy^ y - ‘: ' x y y y y v ! v / y v . V A V . '- y

- v - y y

J V ^ j v v ^ t v v

B in d s le v , A lfr ed København: By og Erhverv gennem 500 Aar Bind 1

y v , : V Y : y

,

(

y ■O ' -M■

-' "V. /

ex,

W V v y v v tv

ï x v y- ' x t u ^ t v - t ; v , xt t

Made with