Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

” Nya EW100 är speciellt konstruerad för användarnas behov av optimal sikt.

Nya EW100 Vid acceleration är den i stort sett före alla andra hjulburna grävmaskiner och EW100 fastställer nya riktmärken vad gäller prestanda, säkerhet och komfort. Växelverkan mellan redskap och assistanssystem tillsammans med optimerad sikt runt maskinen för bästa anpassning till det dagliga arbetet på bygg- arbetsplatsen. Förberedd för två- och tredimensionella styr- system, enkelt att montera, helt enligt användarens önskemål! Dessutom, genom en dubbelt så stor effekt i hydraulsystemet är manövrering av alla redskap möjlig utan effektförlust.

goranssonsmaskiner.se | 25

Made with FlippingBook - Share PDF online