Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Hjulgrävare

EW65 Vikt:

EW100 Vikt:

6400– 7585 kg

10625– 11 855 kg

Effekt:

45,5 kW 2085 mm 3831 mm 6504 mm

Effekt:

55,4 kW 2450 mm 4698 mm 7660 mm

Maskinbredd: Max grävdjup: Max grävradie:

Maskinbredd: Max grävdjup: Max grävradie:goranssonsmaskiner.se | 35

Made with FlippingBook - Share PDF online