Göranssons Maskiner AB produktkatalog 2023

Kubotas minigrävare

Sen 1890 har Kubota introducerat ett brett utbud av produkter inom områdena mat, vatten och miljö. Från start började man med att tillverka och sälja gjutna metall- produkter. Kubotas idé är att tänka grund- ligt på användarna och hur de vill använda produkten, att fullfölja de funktioner som krävs för deras arbete men ändå komma fram till en design som visar Kubotas unika karaktär. Produkterna ska vara bekväma att använda samtidigt som de låter användaren göra ett bra jobb. Man strävar efter att eliminera ineffektiviteten, öka värdet som verktyg och erbjuda maximal potential. Målet är att vara som en partner som har varit med dig i många år. Man

strävar efter att lösa problem som fortfarande inte har identifierats. Kubota har och kommer att fortsätta designa produkter som ligger steget före, försöka förutse fram- tiden så att människan och jorden kan samexistera med hållbarhet och välstånd. Kubota är ledande i branschen som specialiserar sig på små byggmaskiner som är tillräckligt kompakta för att arbeta på arbetsplatser inne i städer. Under många år har städerna i Europa arbetat för att utveckla sina städer med robusta transporter och infrastruktur samtidigt som de bevarar vackra historiska landskap. Att hitta en balans mellan landskapsvård och anläggning är en extremt svår uppgift. Till exempel är den smala och invecklade kuller- stensbeläggningen som pryder Paris gator känslig för vibrationer, vilket gör det svårt att använda tunga maskiner under byggnationen. Men arbetet har blivit möjligt tack vare Kubotas minigrävare med larvband. Kubotas minigrävare har högt anseende i Europa,

4 | goranssonsmaskiner.se

Made with FlippingBook - Share PDF online