Kraks vejviser 1989 for officielle danmark

Til professionelle investorer

Når markedet har opgang er vi med. Når der er nedgang griber vi ind.

Resultater på Fondsbørsen sikres gennem høj grad af ekspertise, og en solid erfaring hos dygtige fondsmedarbejdere. Provinsbankens afdelinger er, gennem DATA:Bank*) systemet, i direkte kontakt med fondsafdelingen. Dagligt kommunikeres alle økonomiske nyheder, med kommentarer, til bankens fire særlige investeringsafdelinger, og til hver enkelt afdeling. Oplysningerne opdateres løbende, gennem dagen. Herved sikres Størst mulig aktualitet. De sekund-aktuelle oplysninger i DATA: Bank systemet giver rådgiverne alt, hvad der skal til, for at rådgive professionelt. Da rådgiverne får alle væsentlige informationer direkte fra fondsledelsen, er de i stand til at gribe ind, når det er nødvendigt. *)Data:Bank, Provinsbankens elektroniske informationssystem, anvendes såvel internt i banken, som af mange af bankens kunder. ovinsbanken

Made with FlippingBook Ebook Creator