Kraks Vejviser 1927 del 1

Hus-Register for Kjøbennavn

III — 584-592

'Vedbæk

Toxværd O Fragt- & Flyt- teforr. TJdam Axel Blomsterhdl. Veaoæk Hotel Vedbæk Kro Zlmmermann A Manufakth. Øhlenschlæger Axel Gross. J e r n b a n e s t a t i o n Liosner C Sfcationsforet. Christensen Georg Garde- robeforr. J B e n r i k s h o l m Melchior MB Forpagter Melchior Carl H Grose. Melchior HB Gron.

Hansen H Anlægsgartner (Hansen L Auktionsvaref. Hansen Hans Gross. Hansen Theophilus Gross. Hansen PA Hdlsgartner Hansen O Malerm. HansenHEUndertelegrafing Harreschou OC Købmand Holtegaarda /abrtker Hnsum Th. Hdlsgartner Jensen LK Dyrlæge Jensen BL Hdlsrejsende Jensen J Chr. Kørselsen­ treprenør Jensen Anders Murerm. Jensen Em'ilius Smedem.

Pedersen Chr. Murerm. Petersen N Bankbestyrer PetersenAlex. Blikkenslgm, Petersen Carl Konditor Petersen B Mejeriejer Petersen Chr. Tømrerm. Post Viggo Tømrerm. Rimestad V fhjKommliinclfi Schrader P Malerm. Simonsen SE Viktualiebdl Sølver Aage Redaktør - Thiel O Hdlsgartner Trørød & Omegns Brugs­ foren. & Købmandsforr. Va'Ilø Vilh. Bryggeriejer

Jensen Axel Tømrerm. Junger Otto Ingeniør Jørgensen EF Købmand Jørgensen Th. Købmand .Kargaard Kaj Forretningsf. Kruse J Manufakturhdi. Kfinzel B Murerm. Købte P Brandinsp. Købke Kaj Sognefoged Larsen AP FabriKant Larsen Andr. Flytteforr. Maxisen Basmus Gaardejer Nielsen Th. Gaacdejer Oppermann Th. Direktør Parsbo Ernst Gross.

Trørød Andersen Kamana Frue Andersen Georg Malerin. Andersen CF Skibsmægler barnholdt M Gaardejer Bentsen BF Tømrerm. Christensen C Prokurist Christensen dens Tømrorm. Christensen TIM Vogntnd. Christiansen AG Lærer Ferdinandsen F Slagtern. Gjerstrup L Fabrikant Hammer N Kommlærerinde Hammer AB fh. Kordegn

Æ n d r i n g e r i V u r d e r i n g s s u m m e n t i l E j e n d o m s s k y l d o g J o r d v æ r d i som maatte resultere af den i 1926 stedfundne 6 . almindelige Vurdering, der har Gyldighed fra 1 . Jan. 1927 , vil først kunne komme Vejviserens Redaktion i Hænde nogle Maaneder ind i det nye Aar. Fra da af vil Vejviserens Købere ved Henvendelse til vort Oplysningskontor (se Side 1572 ) kunne faa Meddelelse om den ny Vurdering for bestemte, opgivne Ejendomme.

Made with