14ICT3MBIPT1S

ICT-Beheerder & Medewerker Beheer ICT Niveau 3 en 4

Dezeuitgavemaakt onderdeel uit van een serie contextrijkeberoepsopdrachten (projecttaken) voor opleidenenexamineren. De inhoud vandeprojecttaken is afgestemdopdewerkprocessen inhet kwalificatiedossier ‘ICT-Medewerker’ (geldig vanaf 1 augustus 2013). Dezeprojecttaak is bedoeld voor deuitstroomrichting ‘Medewerker Beheer ICT’.

Deze serie contextrijkeberoepsopdrachten is tot standgekomenonder verantwoordelijkheid vanConsortiumBeroepsonderwijs.

Beroepsopdrachten PT Titel

Subtitel

Kerntaken

1

Een sprong in het diepe!

Kennismakenmet dewereld van de ICT

2

Aannemersbedrijf GaastraNV Werkplekken in de directiekeet

KT1

3

NextNet BV

Client-server netwerk en bekabeling

KT1, KT2

28

4

GemeenteMarkermeer

Storingen voorkomen en oplossen KT2, KT3

5

Tijmen Transport

Storingen voorkomen enoplossen KT2, KT3

Titel bij verschijnen

6

KT2, KT3

BPV

Titel

Subtitel

Kerntaken

1

Beroepspraktijkvorming 1

Installeren vanhard- en software KT1

KT2, KT3

2

Beroepspraktijkvorming 2

Onderhouden en beheren van hard- en software; ondersteunen van systeemgebruikers

Examendossier

KT1, KT2, KT3

ConsortiumBeroepsonderwijs: van, voor endoor scholen.

Bestelnummer: 14ICT3MBIPT1S

Made with