00629490005

Voor niveau 3 heeft Stichting Consortium Beroepsonderwijs een didactiek ontwikkeld, die optimaal aansluit op BeroepstaakGestuurd Leren (BGL).

Je leert op niveau 3 projecttaken zelfstandig uit te voeren. De zeven stappen van beroepstaken op niveau 2 zijn in de projecttaken teruggebracht tot vier stappen. De projecttaken zijn minder voorgestructureerd. We doen dus een groter beroep op je zelfstandigheid.

NIVEAU 3 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRI Ë LE PRODUCTEN EN SYSTEMEN Eerste monteur [Crebo 92400]

Basisdocument Eerste monteur EIPS

0 Eerste monteur EIPS in opleiding en bedrijf

1 Maken en samenstellen van industriële producten

2 Controleren en testen van industriële producten

3 Installeren van Industriële producten en systemen

4 Uitbreiden en wijzigen van industriële systemen

5 Controleren en testen van industriële systemen

Kwalificerend dossier

Artikelnummer 00629490005 0693152815

Made with