Kraks Vejviser 1967 gaderegister

V E J V I S E R E N S 1. bind (INDUSTRI- og HANDELS- KALENDER FOR DANMARK)

2. bind (NAVNEBOG FOR DANMARK)

3. bind (ADRESSEBOG FOR KØBENHAVN

indeholder:

OG OMEGN) indeholder:

indeholder:

Afd. V: Navneregister for København

Afd. VII: Kort over København

og omegn

Afd.: Emneliste - 1: Realregister

og omegn:

- VI: Provinsregister:

Oversigtskort og 37 detailkort

- II: Fagregister m. Indeks - III: Firmaregister

Byregistre: Realregistre

- VIII: Gaderegister for

- IV: Udlandet:

Erhvervsvirksomheder Privatadresser Kommunefortegnelse

København og omegn Husregister for København og omegn

Ambassader m. m. Finland, Norge og Sverige

A F D E L I N G VI I I

GADE-og HUSR E G I ST E R for København og omegn København, Frederiksberg, Gentofte, Bagsværd, Ballerup, Dragør, Glostrup by (med dele af Brøndbyerne), Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampen- borg, Lyngby, Nærum, Rungsted Kyst, Rødovre, Skodsborg, Skovlunde, Springforbi, Store Magleby, Søborg, Vedbæk og Virum, jfr. kortskitsen side 5065. A. Gaderegister Gader, veje og pladser med angivelse af kommune (for Kbhvns kommunes vedkommende kvarter), postdistrikt, rodekontor, sogn, valgkreds, politikreds og socialkontor. B. Husregister Ca. 5700 gader m. v. med oplysninger om ejendomme og beboere. Ca. 300 gadeskitser over vigtigere gader og disses nærmeste omegn. Oplys­ ninger om visse gadenavnes oprindelse. Korthenvisninger til afd. VII Kort over København og omegn. Ca. 1600 navne på gader, som ligger inden for det område, der dækkes af afd. VII Kort over København og omegn, men uden for det område, Husregistret dækker med beboere etc., er indsat på alfabetisk plads i Husregistret med korthenvisninger. Sådanne gadenavne står med mager skrift og er mærket med stjerne. Offentlige og private ejendomme med oplysning om bygningsfredning, i Kø­ benhavn og på Frederiksberg tillige om matrikelnr. (kvarterets navn ses i Gaderegistret), ejendomsværdi (E), grundværdi (G) og ejer. Ca. 400.000 beboere (erhvervsvirksomheder, institutioner, privatpersoner (husstande)) med oplysning om navn, fag eller stilling, telefon. Optagelserne omfatter såvel telefonabonnenter som andre, der skønnes at have interesse for en videre kreds. Anmodning om supplerende optagelse kan indgives skriftligt til Kraks Vejviser, Nytorv 17, K.

Vejledning i registrets brug findes på næste side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker