SALK Verksamhetsberättelse 2022

Denna interaktiva publikation är skapad av Taberg Media Group, en tjänst för streaming av PDF-filer online. Inga nedladdningar, inga väntetider. Öppna och börja läs direkt!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

110:e verksamhetsåret

Omslaget illustrerar 2022 års KM-final i mixeddubbel på Salk Tennis Park. Konstnär Kirsten Sims .

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ORDFÖRANDE HAR ORDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

GRUNDFAKTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ORGANISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

BARN & UNGDOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Tennisskola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Träningsgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Tävl ingsgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Utveckl ingsgrupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Tävl ingsjunior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

El i t junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

SENIORELIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Spelare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

El i tser ien och svenska tennisl igan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

VUXENTENNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Terminskurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Signin-träning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Cardiotennis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Representat ionslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Individuel la tävl ingar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ORGANISERAT SPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Damklubben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

KLAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Divisionsspelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

KLUBBAKTIVITETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

TÄVLINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Slutspel svenska tennisl igan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Junior-RM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Klubbmästerskapen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

SO Tour-tävl ingar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Helenius Salk Open 2022. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

Stockholm Open . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

Helenius Salk Open 2023. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1

3

RESULTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Lagtävl ingar junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Lagtävl ingar senior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Lagtävl ingar veteran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Individuel la tävl ingar junior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Individuel la tävl ingar senior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Individuel la tävl ingar veteran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

UTMÄRKELSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

KOMMUNIKATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

PARTNERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

FASTIGHETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

EKONOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4

FÖRORD

5

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Varmt välkomna till en verksamhetsberättelse i nytt format!

Med anledning av det stora tryck vi har på verksamheten, vår ambition att vara drivkraft inom svensk tennis och att bidra till hälsoförbättrande beteenden, har klubbledningen under 2022 arbetat med en långsiktig ambition att utöka Salks möjligheter att erbjuda tennis genom att skapa förutsättningar för ytterligare en tennishall. Planerna presenteras längre fram i denna skrift. Ta del av arbetet, både här och i andra kanaler, och kom gärna med råd och idéer till oss under arbetets gång. Vi jobbar nu under ett markanvisningsavtal som i praktiken är en option att bygga en hall på anvisad plats som vi måste aktivera senast augusti 2024. Avslutningsvis vill jag tacka för mig i rollen som ordförande i Salk. Det har varit ett privilegium att de senaste fyra åren, tillsammans med övriga styrelseledamöter och klubbens anställda ha drivit Salk framåt. Jag önskar min efterträdare stort lycka till. Nu skall jag lägga mer tid på min forehand och backhand!

2022, året under viket vi skakade av oss Coronapandemin, men drabbades av än värre kris i form av Rysslands aggressionskrig mot Ukraina och alla de effekter det medför. Jag kan inte föreställa mig den sorg, smärta och andra umbäranden som de drabbade människorna i Ukraina fått och fortsatt får utstå. Även om jag inte tror på en snabb lösning, är det något jag trots det måste hoppas på. I en verksamhetsberättelse skall ju året sammanfattas, och gärna ge en utblick om vart vi är på väg. Det är trots stora utmaningar i vår omvärld, glädjande i det lilla, att Salks verksamhet fortsatt står mycket stark. Ekonomin är stabil och vi har en hög efterfrågan på aktiviteter och i takt med det ett växande antal medlemmar. Efter två år (2020 och 2021) av pandemirestriktioner vilka till slut släppte i början av februari 2022, var vi om än inte oroliga, men i alla fall fundersamma över tennisspelbeteenden framåt. Det visade sig emellertid ganska snabbt in på 2022 att efterfrågan på tennis i Salkhallen var fortsatt stor. Vi har långa köer till de allra flesta av våra aktiviteter, både för barn och ungdom samt för vuxna i olika spelnivåer. Även om vi är stolta över vår klubb och verksamheten, har vi naturligtvis områden vi vill bli bättre inom. Vi har under de senaste åren jobbat med kvalitetshöjande åtgärder inom vår barn- och ungdomsverksamhet och det arbetet fortsätter även framåt. Vi har ökat möjligheterna för vuxna, allt från nybörjare till mycket duktiga motionärer, att spela tennis hos oss med olika typer av sign in-träning och vuxenkurser och vi gläds oerhört med de fina resultat som våra medlemmar på alla nivåer visar i tävlingar både i Sverige och utanför landets gränser.

Martin Flink

GRUNDFAKTA

7

GRUNDFAKTA

Medlemmar Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets slut 3 350 st, varav 19 ständiga.

Hedersmedlemmar Ingegerd Berg Björn Borg Ingvar Carlsson Johan Flink

Morten Gierlöff Christian Heger Bodil Nordström Bengt Oldmark Olle Palmér Paul Riesterer Robert Roos Percy Rosberg Gudrun Rosin Per-Arne Sandulf Mikael Stig Odd Swarting

Sammankomster Ordinarie årsmöte hölls den 29 mars 2022. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden.

Försäkringar Salks medlemmar har varit kollektivt olycksfallsförsäkrade i Folksam. Försäkringen gäller vid tävlingar, träning och övrigt tennisspel.

AB Salktennis AB Salktennis äger och driver Salks fastigheter som är Salkhallen och Salk Tennis Park i Bromma samt Salkvillan i Båstad. Verksamheten innefattar även lokalhyresgäster och serviceutbud i Salkhallen. Salk är huvudägare i AB Salktennis.

Stockholm Open AB Stockholm Open grundades 1969 och är den äldsta inomhustävlingen på ATP-touren som fortfarande spelas. Tävlingen ägs gemensamt av Salk (40%), KLTK (40%) och Tennis Stockholm (20%).

8

ORGANI SAT ION

ORGANISATION

Styrelse Salk Martin Flink, ordförande Mats Läckgren, vice ordförande/kassör Gunilla Barrskog, ledamot Lucella Bergström, ledamot Magnus Bohman, ledamot Jan Dahlberg, ledamot/sekreterare

Framtid Oskar Lundeberg, sammankallande Martin Flink Johan Porsborn Revisorer Peter Ek, aukt revisor Grant Thornton Carl Engelberth, lekmannarevisor

Josefin Hjertquist, ledamot Oskar Lundeberg, ledamot Rikard Utkovic, ledamot/klubbmästare Simon Aspelin, adjungerad ledamot/sportchef Victoria Högset, adjungerad ledamot/vd AB Salktennis Johan Porsborn, adjungerad ledamot/klubbchef

Johan Grudet, revisorssuppleant Grant Thornton Henrik Lundqvist, revisorssuppleant Grant Thornton

Valberedning Lotta Ekberg, sammankallande Marianne Bäärnhielm Mikael Lenneryd

Kommittéer inom styrelsen Sponsor Rikard Utkovic, sammankallande Simon Aspelin

Stockholm Open AB Representanter från Salk i styrelsen för Stockholm Open AB: Jan Dahlberg Martin Flink

Jan Dahlberg Ulrika Elzvik

Sport Magnus Bohman, sammankallande Simon Aspelin Josefin Hjertquist

Styrelse AB Salktennis Per Granath, ordförande Robert Roos, vice ordförande Kristina Alvendal, ledamot Helena Bodin, ledamot Martin Flink, ledamot Hanna Lindskog, ledamot Oskar Lundeberg, ledamot

Mats Läckgren Johan Porsborn

Kommunikation, information, medlem Lucella Bergström, sammankallande Katarina Appelgren

Jan Björklund, suppleant Mats Läckgren, suppleant Victoria Högset, adjungerad ledamot/vd AB Salktennis

Gunilla Barrskog Victoria Högset Johan Porsborn

Styrelse Stiftelsen Curt Östbergs Fond Martin Flink, ordförande Gunilla Barrskog, ledamot Victoria Högset, ledamot

Ekonomi Mats Läckgren, sammankallande Magnus Bohman Arvid Norén Johan Porsborn

Ungdomsråd Sixten Nyström, ordförande Viktor Naeslund Tilde Pierrou

ORGANISATION

9

Personal, minimumanställning 12 tim/vecka Carl Ackered, ansvarig utvecklingsgrupp Katarina Appelgren, kommunikation/medlem/admin Simon Aspelin, sportchef John Bennedich, hallvärd och ansvarig Salk Tennis Park Marcus Borg, fastighetsskötare Christian Bustamante, tränare Christer Dahl, ansvarig vuxenträning Ulrika Elzvik, eventkoordinator Susanne Eriksson, hallvärd (tjänstledig) Henrik Evers, tränare Helene Fries Svensson, spelledare damklubben Keithroy Grant, tränare Smilla Kjaergaard, tränare Oscar Magnuson, tränare Henrik Nordquist, ansvarig tävlingsgrupp Arvid Norén, ekonomiansvarig Mikael Nork, tränare Vicente O´Neill, tränare Johan Porsborn, klubbchef Robert Rasmussen, ansvarig digital plattform Andre Rizzoli, ansvarig tävlingsjunior Anders Rosén, tränare Alexander Rubeska, tränare Karin Schultz, ansvarig tennisskola Markus Schultz, tränare Milos Sekulic, ansvarig elit Ulf Stenbom, tränare Nils Stenvall, ansvarig träningsgrupp och tävlingar Jason Stoltenkamp, tränare Tenny Svensson, tränare Thomas Söderström, hallvärd Therese Wattulainen, receptionsansvarig och projektledare Nicklas Grönberg, tränare Mikael Gustafsson, tränare Victoria Högset, vd AB Salktennis

Tobias Wennerstad, tränare Vladimir Zabrodsky, tränare

Vision

”Tennis for life”. Salk skall sträva efter att vara en klubb för alla som vill spela tennis eller engagera sig i klubblivet oavsett vem man är, ambitionsnivå och situation i livet. Alla utgör en viktig kugge för Salks verksamhet och framgång. I Salk kan du hitta en plats genom hela livet och via tennisen främjas ditt välmående.

12

BARN OCH UNGDOM

BARN OCH UNGDOM

Verksamheten för barn och ungdomar är en hörnpelare i Salk. Det är den organiserade träning som lockar flest deltagare i klubben och det är också den mest subventionerade. I barn- och ungdomsverksamheten återfinns spelare i åldrarna 4 till 19 år. De allra yngsta spelar en gång per vecka i tennislekis. Nästa steg är minitennis och därefter följer miditennis. I alla dessa nivåer anpassas såväl banan, bollen som racketen efter barnen behov. För de yngre åldrarna är den grundmotoriska träningen prioriterad, men fokus ligger även på att lära ut en ändamålsenlig slagteknik. Salks upplägg är inspirerad av Riksidrottsförbundets anvisningar att få med så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Det innebär bland annat en strävan att låta barnen själva välja inriktning, att inspirera till tävlingsspel samt att undvika en tidigt styrd selektering och specialisering. Efter miditennisen finns möjligheten för alla att antingen satsa på ett mer tävlingsinriktat spår eller att bestämma sig för en mer träningsbaserad inriktning. I Salk är alla vägar öppna och även de som får ett intresse av att tävla lite längre upp i åldrarna kan ansluta till en tävlingsgrupp. Det finns även två verksamhetsområden dit antagning sker av klubbens tränare. Det rör sig om utvecklingsgruppen och elitjuniorerna. De flesta spelare i dessa grupper tillhör Sverigeeliten och har stora ambitioner med sin tennis. Antalet träningspass är för dessa kategorier fler och upplägget är individanpassat.

BARN OCH UNGDOM

13

TENNISSKOLA

Tennisskolan utgör det första steget för de allra flesta av de drygt 700 barn och ungdomar somspelar tennis i Salkhallen varje vecka. I tennisskolan anpassas banan, bollen och racketen efter de unga spelarnas behov. Det gör även träningarna roligare, eftersom det blir betydligt lättare att få i gång ett spel. Ansvarig för tennisskolan är Karin Schultz. Under 2022 deltog 323 barn i åldrarna 4-8 år i tennisskolan. De allra yngsta spelar i tennislekis. Konceptet togs fram av Salk, som var först i Sverige med att införa tennislekis 1994. Allt sedan dess har grundidén varit att blanda tennisträning med lekar som syftar till att stimulera den grundmotoriska utvecklingen. I tennislekis vägleder fyra tränare barnen på banan. Till höst- terminen bestämdes att antalet deltagare skulle maximeras till 16 varje lektion jämfört med tidigare 20. Förändringen blev mycket lyckad. Tränarna kan ge mer tid till varje barn, som med det nya upplägget får lättare att ta till sig tennisens grunder. En annan förändring under verksamhetsåret har varit att all mini- och miditennis numera genomförs under vardagar. Det har bland annat förbättrat närvaron i grupperna och antalet

olika tränare som medverkar i verksamheten har kunnat hållas lägre. I mini- och miditennisen sätts mycket av grunderna för spelarna inför framtiden och då kan det vara fördelaktigt om antalet tränarröster inte blir för många. En annan målsättning har varit att göra det möjligt för fler att träna fler gånger per vecka. Som ett led i detta har en matchskola införts i miditennisen. I matchskolan får spelarna träna två gånger per vecka och därutöver öva på att spela matcher mot varandra på helgerna. Initialt tog sju spelare chansen att vara med i den nya matchskolan. Under året gavs också möjligheten för alla som är med i miditennisen att spela minitennismatcher helt kostnadsfritt på onsdagar. Två banor avsattes för ändamålet och satsningen gav frukt direkt med en hög närvaro. Ett annat sätt att öka träningsdosen är att delta i dropin- tennisen. Det är gratis för alla spelare att vara med och spela minitennis mot kompisar och andra klubbmedlemmar. Dropin-tennisen blev under året alltmer populär och välbesökt, vilket gör att beslut har tagits att införa spel på två banor samtidigt om söndagarna med start 2023.

14

BARN OCH UNGDOM

På sommarlägren varvas tennis med fysträning och rol iga aktiviteter, ti l l exempel brännbol l .

TRÄNINGSGRUPP

Salks träningsgrupp vänder sig till alla barn och ungdomar som älskar att spela tennis utan att nödvändigtvis vilja tävla. I träningsgruppen ligger fokus på utveckling under trivsamma former. Det internationella tennisförbundets koncept Play & Stay är en grundläggande metodik som används av klubbens tränare. Målet är att göra träningarna roliga och att skapa ett livslångt intresse för tennis. I träningsgruppen ingår spelare i åldrarna 8-19 år. Det är en populär verksamhet, som under 2022 lockade drygt 300 deltagare. Grunden är spel en gång per vecka, men fler träningstillfällen kan förekomma i mån av plats. Alla spelare i träningsgruppen är också välkomna att delta på en organiserad fysträning under de ordinarie terminsveckorna. På sommaren erbjuder Salk tennisläger på klubbens utomhus- anläggning i Riksby. Under det gångna verksamhetsåret tog många spelare i träningsgruppen chansen att vara med på de fem läger som arrangerades. De fem dagar långa sommarläg- ren är ett ypperligt tillfälle att förkovra sig i tennis, eftersom både fysträning och fyra timmars träning på banan ingår varje dag.

En annan viktig aktivitet är de vårkurser som genomförs i maj och juni varje år. Många nya spelare tar chansen att vara med i denna träning. En hel del fastnar för sporten och tar sedan en ordinarie plats i träningsgruppen till hösten. De gratis matchkvällar som Salk har anordnat de senaste åren är också uppskattade av många. Under 2022 fick spelarna i träningsgruppen chansen att prova matchspel tre gånger. Vid dessa tillfällen spelas flera korta matcher mot olika mot- ståndare i ett liknande upplägg som under SO Tour-tävlingarna.

Rutinerade Nils Stenvall är ansvarig för träningsgruppen. Nils utsågs till Årets salkare 2017 för sitt stora engagemang för klubben.

BARN OCH UNGDOM

15

TÄVLINGSGRUPP

Nära 50 spelare i åldrarna 8 till 13 år ingick under 2022 i Salks tävlingsgrupp under Henrik Nordquists ledning. Deltagarna tränade organiserat på vardagar mellan klockan 14 och 19 på bana 4-6 i Salkhallen samt från och med maj på klubbens utomhusanläggning i Riksby. Under året lades en extra stor vikt på den så viktiga fysträningen. Under träningspassen ingick därför såväl gemensam uppvärmning, tennisträning som stärkande fysträning. Många av spelarna tog dessutom chansen att träna på egen hand utöver den organiserade träningen. Det förekom också många extrainsatta aktiviteter under verksamhetsåret. Förutom de rena tennismässiga aspekterna, så bidrog dessa arrangemang till att stärka sammanhållningen

i gruppen. Bland många exempel kan nämnas tävlingsresorna till Falun och Västervik, föreläsningstillfällen för både spelare och föräldrar, träningsläger och klubbutbyten. Ett viktigt inslag var även deltagandet i seriespel. Salk var representerat med lag i både i nationella och regionala serier. Faktum är att klubben aldrig tidigare har varit med i så många olika seriespel som under 2022. Att tävlingsivern var påtaglig manifesterades också av ett rekordstort deltagarantal i de yngre åldersgrupperna i klubbmästerskapet. Många av spelarna i tävlingsgruppen gjorde under året stora framsteg. Fokus låg på utveckling och inte på resultat, men värt att nämna är ändå de många medaljerna i junior-RM inom- hus och en hel uppsjö av klassvinster i nationellt tävlingsspel.

Mål

Salk ska utgöra en tennismiljö i världsklass. Klubben ska jobba med utveckling och kvalitet i alla delar av verksamheten, för att erbjuda bästa möjliga upplevelse och gemenskap för medlemmarna. Salk ska vara ett andra hem, där klubbkänsla och tillhörighet präglas av värme, engagemang och inkludering. Aktiviteter mellan verksamheter och grupper ska främjas.

18

BARN OCH UNGDOM

UTVECKLINGSGRUPP

Utvecklingsgruppen är relativt nystartad och såg dagens ljus 2021. Det är en satsning på några av klubbens mest tävlings- aktiva medlemmar upp till 13 års ålder. Spelarna i utvecklings- gruppen tas ut terminsvis och bestod under 2022 av omkring tio unga salkare. Salks ansvariga tränare bedömer vilka som kvalificerar sig till gruppen baserat på en kombination av närvaro, inställning, spelkapacitet och resultat. Målet med utvecklingsgruppen är att skapa en attraktiv utveck- lingsmiljö för några av klubbens yngre spelare med ett upplägg av högsta klass. Det innebär bland annat extra träningstillfällen, läger, fysträning och en utökad matchbevakning. Den organi- serade träningen är till stor del individanpassad. Utöver detta förväntas spelarna ta ett eget ansvar för sin tennis och även spela mycket på egen hand. I detta syfte finns speciellt bokade banor för utvecklingsgruppen på helgerna i Salkhallen. De flesta av spelarna i utvecklingsgruppen tillhör den yppersta Sverigeeliten. Två av dessa är Lea Nilsson och Tiana Tian Deng, båda födda 2008. Lea och Tiana inledde året i utveck- lingsgruppen, för att lagom till höstterminsstarten ta steget vidare till elitjuniorerna. Lea och Tiana är två av svensk tennis största framtidshopp. Lea vann till exempel såväl SM inomhus, Båstadtennis Corem Open som Elite Hotels Next Gen Cup under det första halvåret 2022. Klassiska Elite Hotels Next Gen

Cup blev för övrigt en stor framgångssaga för Salk och dess utvecklingsgrupp. Utöver Leas singeltitel i flicksingel 15 som ett år ung, vann Jessica Sundvall 13-årssingeln. I dubbel segrade dessutom Lea och Tiana bland 15-åringarna och Jessica i par med Nathalie Mackay Westling bland 13-åringarna. Jessica och Nathalie fortsatte sedan under hösten sin fina utveckling med bland annat framskjutna placeringar i Helenius Salk Open. Även på pojksidan ser återväxten god ut med bollvirtuoser som Patrick Eklund, Mick Knejp och Oliver Wennerstad. Samtliga dessa tre spelare nådde stora framgångar på nationell nivå under 2022. Tennis är som bekant huvudsakligen en individuell idrott och det är kanske just därför som det ofta blir extra trivsamt att spela i lag. Utvecklingsgruppen representerade både Salk och Sverige på bästa sätt under året. Bland framgångarna kan nämnas guldet i 15-årsserien på flicksidan och den över- tygande segern i Nordiska lagmästerskapen för 14-åringar. Carl Ackered är ansvarig för utvecklingsgruppen. Lennart Westermark har under verksamhetsåret varit ansvarig fystränare. Bland aktiviteterna kan nämnas serveträning på morgonen, extraträningar på studiedagar och en riklig matchbevakning under sommaren och övriga skollov.

Framgångar i El ite Hotels Next Gen Cup för Lea Ni lsson, Tiana Tian Deng, Sonja Wedenski , Jessica Sundval l , Nathal ie Mackay Westl ing och Patrick Eklund..

BARN OCH UNGDOM

19

TÄVLINGSJUNIOR

I tävlingsjuniorerna ingick nära 40 spelare under det gångna verksamhetsåret. De flesta av deltagarna har spelat i klubben länge och många hade tidigare sin hemvist i tävlingsgruppen. Spelarna är mellan 13 och 19 år. Verksamheten leds av Andre Rizzoli. Tävlingsjuniorerna tränar organiserat från två timmar per vecka och uppåt på vardagarna. På helgerna finns speciellt avsedda banor för den betydelsefulla egna träningen. Förutom träningen på banan erbjuds tävlingsjuniorerna fysträning med olympiern Lennart Westermark flera gånger per vecka. Ett annat populärt inslag under 2022 var läxläsningen med Carl-Oscar Sturén som mentor. Precis som för många andra verksamhetsgrenar i Salk kunde en hel del aktiviteter återupptas under året. För tävlings- juniorerna innebar det bland annat bevakning på de stora natio- nella tävlingarna, framför allt inomhus-SM, Båstadtennis Corem Open, junior-RM utomhus, utomhus-SM och Helenius Salk Open. I det nationella seriespelet deltog en hel del tävlings- juniorer med coachande Salkledare på plats under matcherna.

I övrigt gjordes insatser för att öka sammanhållningen och gemenskapen. Mycket av både tennis- och fysträningen bedrevs tillsammans med elitjuniorerna och i förekommande fall även med utvecklingsgruppen och tävlingsgruppen. Bland de sociala aktiviteterna kan nämnas uppskattade terminsavslutningar och pizzakvällar. Några tävlingsjuniorer tog under året chansen att utbilda sig och verka som tränare på helgerna i Salkhallen. Det är också vanligt att ett antal tävlingsjuniorer varje år fortsätter sin tennisresa på college i USA. Det ligger helt i linje med Salks ambition att klubbens fina ungdomar ska få ett livslångt intresse för tennisen.

20

BARN OCH UNGDOM

Ti lde Strömquist på Salk Tennis Parks grusbanor.

BARN OCH UNGDOM

21

ELITJUNIOR

Elitjuniorerna är en av de mest subventionerade grupperna i Salk. Dess spelare tillhör den absoluta Sverigeeliten i åldrarna 13-18 år och i många fall är resultaten internationellt gångbara. Milos Sekulic leder satsningen och har till sin hjälp bland annat fystränare Lennart Westermark och ett antal duktiga juniortränare. Precis som för utvecklingsgruppen görs en uttagning till elitjuniorerna av klubben. Mycket av träningen görs tillsammans med tävlingsjuniorerna. Salks elitjuniorer tränar organiserat upp till fem dagar per vecka. Därtill tillkommer eget spel och många fysträningar. Spelarna har ett individanpassat upplägg och får ofta åtnjuta match- bevakning i samband med tävlingsspel. Under 2022 har Lea Nilsson, Tilde Strömquist, Tiana Tian Deng och Rafael Ymer tillhört elitjuniorerna. Rafael Ymer var tyvärr borta under stora delar av säsongen på grund av en efterhängsen knäskada. Rafael visade dock i verksamhetsårets sista tävling, Helenius Salk Open, att rehabträningen har skötts med stor noggrannhet. Rafael har därför alla förutsättningar att göra ett bra år som sistaårsjunior under 2023. Tilde Strömquist nådde framgångar både i junior- och senior- sammanhang. Tilde vann de internationella juniorturneringarna i Kramfors och Frederiksberg. På seniortouren avslutades året med en fin kvartsfinalplats i Lousadas 15 000 USD-tävling i Portugal. 14-åriga Lea Nilsson och Tiana Tian Deng anslöt till elitjuni- orerna efter sommaren. Lea vann bland annat utomhus-SM och Helenius Salk Open under höstterminen. Tiana gick till semifinal i Drottningens Pris i konkurrens med stora delar av Europaeliten och avancerade lika långt i Helenius Salk Opens 37:e internationella 18-årstävling. Spelarna i elitjuniorerna var engagerade i många seriespel under 2022. Bland framgångarna kan nämnas silvret i damer- nas utomhusserie, det goda elitserieresultatet, guldet i F15- serien samt silvermedaljerna i såväl F18- som P18-serierna.

SM-MEDALJÖRER I LAG

Svenska Tennisligan inne 2022 F15/Guld Nathalie Mackay Westling Sara Naeslund Lea Nilsson

Jessica Sundvall Tiana Tian Deng

Svenska juniorcupen 2022 F18/Silver Alexandra Lindqvist Nora Louko Agnes Mitteregger Lea Nilsson

Tilde Strömquist Tiana Tian Deng

Svenska juniorcupen 2022 P18/Silver Noa Forste Dinell

Viktor Fraenkel Viktor Naeslund Theodor Nyström William Rosencrantz Rafael Ymer

22

SENIOREL I T

SENIORELIT

I Salk samsas motion med elit. Bland klubbens 3350 medlemmar återfinns Sveriges två högst rankade spelare på både dam- och herrsidan. Mirjam Björklund, Rebecca Peterson, Elias Ymer och Mikael Ymer har alla utsetts till Årets salkare tack vare sina betydande insatser för såväl klubben som svenska landslaget. Salks elitspelare har Salkhallen och Salk Tennis Park som träningsbas. De flesta har egna tränare i likhet med de flesta toppspelare. Salk hjälper till med att koordinera träningspassen och har även ett nära samarbete med Tennis Stockholm, som bedriver träningar i Salks lokaler på tisdagar och torsdagar. Klubbens elitspelare har möjlighet att träna varje dag, eftersom banor finns till förfogande även på lördagar och söndagar. Elitansvariga Milos Sekulic har under året även hjälpt Arvid Nordquist och haft en nära kontakt med de salkare som bedriver sin tennissatsning på college i USA. Sara Dahlström, Lea Forste Dinell, Jonas Eriksson Ziverts, Filip Malbasic, Nikola Slavic med flera syntes därför flitigt på banorna när de var hemma på Salk. Fystränare Lennart Westermark har också varit med och bidragit till en gedigen seniorelitsatsning.

SENIOREL I T

23

Rebecca Peterson avslutade året som Sverigeetta.

24

SENIOREL I T

SPELARE

Elias Ymer Elias Ymer nådde under 2022 sin första semifinal i singel på ATP-touren. Elias kvalade in i Pune och betvingade bland annat 15-rankade Aslan Karatsev på vägen till semifinalen. Bland övriga framgångar märks finalplatsen i Parmas Challengerturnering och ett vägvinnande spel i Davis Cup, både i kvalmatchen mot Japan och i slutspelet i Bologna. Vid sidan av banan blev Elias tillsammans med tio andra idrottare antagen till Harvards specialprogram ”Crossover into Business”. Mikael Ymer Mikael Ymer visade under 2022 att han är en etablerad tourspelare. Mikael nådde semifinal i ATP-turneringarna i Montpellier, Washington DC. och Florens. Av dessa gav framfarten i den amerikanska huvudstaden största eko. I dess 500-turnering lyckades nämligen Mikael vinna mot storheter som Andy Murray och Sebastian Korda. I Grand Slam-sammanhang spelade Mikael som bäst i Paris med avancemang till den tredje omgången. I Davis Cup besegrades både Diego Schwartzman och Jannik Sinner.

Mirjam Björklund Mirjam Björklunds utvecklingskurva fortsatte uppåt under 2022. Mirjam började på tennislekis i Salk och spelar nu på världens största arenor. Under året kvalade Mirjam för första gången in i både Franska Öppna och Wimbledon. I övrigt vann ”Mimmi” 25 000 USD-tävlingen i Orlando på grus och gick till final i 60 000 USD-tävlingen i Bronx på hardcourt. Under året nåddes karriärens högsta singelranking hittills. Den 20 juni rankades Mirjam på plats 123 i världen. Rebecca Peterson En stark slutspurt gjorde att Rebecca Peterson avslutade året som Sverigeetta. Den Järfällafostrade Salkspelaren gick i början av december till final i Andorras 125 000 USD-tävling. På vägen fram besegrades bland annat 24-rankade Shuai Zhang från Kina. Det var dock inte den största skalpen för året. Redan i januari vann Rebecca mot världstvåan Aryna Sabalenka i Adelaides WTA-turnering. I dubbel blev det dessutom succé i Australian Open med en kvartsfinalplats.

SM-MEDALJÖRER I LAG

Svenska Tennisligan ute 2022 Damer / Silver Ingrid Forsberg Lea Forste Dinell Alexandra Lindqvist

Elitserien 2022 Herrar / Brons Mirza Basic Lorenzo Bresciani Carl Gustafsson

Lea Nilsson Tilde Pierrou

Filip Malbasic Milos Sekulic Nikola Slavic Elias Ymer Mikael Ymer

Jessica Sundvall Tiana Tian Deng

SENIOREL I T

25

ELITSERIEN OCH SVENSKA TENNISLIGAN

Det blev SM-medaljer för både damerna och herrarna under 2022. Först ut var damerna som vann silver i utomhusserien. Damlaget inledde med att vinna sin division 1-grupp efter en rad övertygande insatser. I slutspelet i Tabergsdalen besegrades Usif i semifinalen med 4-0 i matcher. I finalen mot starka Fair Play TK blev det sedan en hedersam förlust med 3-1. Noterbart är att de flesta i silverlaget fortfarande är juniorer. Även i elitserien hade Salk ett mycket ungt damlag. Trots det var semifinalplatsen nära. Salk vann mot Växjö TS och Lidköpings TK, spelade oavgjort mot Påvelunds TBK och föll knappt mot de blivande mästarna, Enskede LTK.

förlust mot Fair Play TK. I semifinalen i Malmö kämpade sig Salk tillbaka och lyckades kvittera till 2-2 i matcher mot Lidingö TK. Ett avgörande matchtiebreak i dubbel vidtog, där dock Salk förlorade med 12-10 efter att ha haft matchboll. Årets elitserie genomfördes med ett nytt upplägg. Bland nyheterna märktes ett kortare och mer kompakt format, högre krav på arrangemangen med bland annat livestreaming och en begränsning av antalet utländska deltagare. Resultatet blev mycket lyckat.

Herrarna gick däremot till slutspel, där det blev brons efter matchbollsdramatik. I grundserien blev det segrar mot Upsala TK och Tabergsdalens TK, oavgjort mot Påvelunds TBK och

Mirza Basic, Carl Gustafsson, Mi los Sekul ic, Fi l ip Malbasic, Nicola Slavic och Lorenzo Bresciani under slutspelet i el itserien i Malmö.

26

SENIOREL I T

Mikael Ymer.

SENIOREL I T

27

El ias Ymer.

28

VUXENTENNI S

VUXENTENNIS

Salks utbud av aktiviteter för föreningens vuxna medlemmar har ökat markant under de senaste åren. Antalet träningstillfällen har ökat stadigt och idag spelar drygt 600 salkare regelbundet i de uppskattade terminskurserna. Ett viktigt steg togs 2013 när klubben på allvar började erbjuda vuxenkurser på dagtid i Salkhallen. Under senare år har signin-träningen och cardiotennisen blivit alltmer populära. Denna träningsform har fördelen att spelarna själva kan välja de pass som lämpar sig bäst att anmäla sig till. Det skapar en helt annan flexibilitet än det mer traditionella kursutbudet. Till detta kapitel räknas även Salks duktiga veteranspelare, som tävlar för klubben i lag eller individuellt i de stora nationella sammanhangen. Salk är Sveriges mest framgångsrika klubb på damveteransidan, vilket ånyo underströks under 2022. Även bland herrarna återfinns många duktiga veteraner.

Terminskurser Under det gångna verksamhetsåret tränade omkring 150 grupper regelbundet i Salkhallen. Träningarna leds av Salks erfarna tränare under veckans alla dagar. Antalet träningsveckor under ett år är ungefär 35 med små variationer främst beroende på när de röda dagarna infaller. Vuxenkurserna syftar naturligtvis till att spelarna ska utveckla sitt tennisspel under trivsamma och sociala former. En annan viktig målsättning är att göra deltagarna redo för matchspel, exempelvis i någon av klubbmästerskapets många klasser. För att träna på tävlingsmomentet genomfördes inte mindre än tio matchkvällar under 2022. Spelarna i Salks terminskurser har rätt att delta i en matchkväll per termin utan kostnad.

Signin-träning Signin-träningar finns tillgängliga för klubbens medlemmar alla vardagar. Under det gångna året har nivåindelningen gjorts om. Numera finns sex olika nivåer att tillgå, från bas till avancerad plus. Ett arbete har även iscensatts för att göra grupperna jämnare. Målsättningen är att spelarna ska veta vilken nivå som det är bäst att anmäla sig till. Under sommaren gjordes en extra satsning på signin-träningar. Dessa genomfördes i Salkhallen under juni och augusti samt på Salk Tennis Park under juli. En annan nyhet under året var möjligheten för medlemmarna att utveckla sitt spel genom individuell signin-träning i klubbens regi. Detta kunde genom- föras tack vare heltidsanställningarna av Alexander Rubeska och Robert Rasmussen.

VUXENTENNI S

29

30

VUXENTENNI S

Cardiotennis Cardiotennisen är en signin-variant där fokus ligger på roliga övningar i ett högt tempo. Det är således snarare ett fyspass än ett teknikpass. I cardiotennisen finns möjlighet för upp till sex spelare att delta. Precis som för den besläktade signin- träningen finns olika spelnivåer. Under 2022 var nestorn Olle Palmér huvudsaklig tränare för cardiotennisen på onsdagar klockan 17-20. Fyra ytterligare pass tillkom under höstterminen. Dels på dagtid med nytillskottet Alexander Rubeska, dels på kvällstid med vuxenkursansvariga Christer Dahl som ciceron.

Representationslag Det finns ingen annan klubb som är med i så många olika nationella inomhusserier som Salk. Därutöver representeras klubben av ett antal lag utomhus. Salk var under 2022 mycket framgångsrikt i det nationella seriespelet. Inte mindre än sju SM-guld bärgades av veteranerna, samtliga på damsidan. I inomhusserien vann Salk allt som gick att vinna. D45-, D55- och D65-lagen säkrade förstaplatserna på hemmaplan i Salkhallen, medan 35-damerna grävde guld i Siabhallen i Järfälla.

SM-MEDALJÖRER I LAG

Svenska Tennisligan inne 2021 - 2022

Svenska Tennisligan ute 2022

D35/Guld Maria Capistrano Björklund Caroline Larsson

D55/Guld Lisbeth Andersson Louise Björkhager Sofie Björling

D45/Guld Louise Björkhager Sofie Björling Maria Capistrano Björklund Anna Dahlberg Lotta Ekberg

Tove Lindgren Astrid Olbers

Anita Carlsson Maria Låftman Helena Olin Gunilla Prusakiewicz Wictorin Magdalena Sekkenes

Magdalena Sekkenes Susanne Zabrodsky

Claire Hedberg Maria Löfqvist Astrid Olbers Magdalena Sekkenes Sandra Svensson

D45/Guld Maria Capistrano Björklund Anna Dahlberg Lotta Ekberg

D65/Guld Gunilla Berg Anita Carlsson Maria Låftman Cecilia Mild Edith Nordin

Maria Löfqvist Astrid Olbers Magdalena Sekkenes Sandra Svensson

D55/Guld Louise Björkhager Sofie Björling Helena Olin Gunilla Prusakiewicz Wictorin

D65/Guld Gunilla Berg Anita Carlsson Edith Nordin

VUXENTENNI S

31

Individuella tävlingar SM inomhus och utomhus är de mest prestigefyllda tävlingar som finns på nationell nivå bland veteranerna. Salk har stått som värd för inomhusmästerskapet vid flertalet tillfällen, senast 2019. 2022 års inomhusmästerskap spelades i Växjö (åldrarna 30-60 år) och i Gustavsberg (åldrarna 65-90 år). Utomhus-SM avgjordes som vanligt i Båstad. Salks duktiga veteranspelare bärgade sammanlagt åtta SM-guld under året. I Växjö vann Astrid Olbers guld i DD45 och Sofie Björling i MD55. Sofie spelade bra även i Båstad, där hon fick kliva upp överst på prispallen tack vare titeln i DS60. Det blev även två guld för evigt unga Anita Carlsson, som vann DS75 och DD70 i den skånska idyllen. Övriga Salkguld i Båstad erövrades av Gunilla Berg (DD65), Lotta Ekberg (MD55) och Lisbeth Andersson (MD60). Salk utmärkte sig dessutom på den internationella veteran- kartan. I VM i Florida vann Magdalena Sekkenes guld i mixed- dubbel 55 tillsammans med Paulo Travassos från Portugal. Anita Carlsson hade också ett lyckat mästerskap och spelade hem en bronspeng i damsingel 80. I EM vann Sofia Hjälte/ Alexander Rubeska silver i mixeddubbel 35 och i de nordiska veteranmästerskapen i Köpenhamn var flera salkare tongivan- de. Sofie Björling, Anita Carlsson, Edith Nordin och Magdalena Sekkenes var nämligen alla med och förde Sverige till NM-guld i sina respektive klasser.

Det är endast Salk som har tagit en sådan storslam i den svenska seriespelshistorien. Första gången det hände, 2016, förärades de vinnande lagen med hedersutmärkelsen, Årets salkare. I Svenska Tennisligan ute var damerna nästan lika framgångs- rika med tre guldmedaljer. D65-laget vann sin grupp och blev därmed svenska mästare. D45-laget gick till slutspel, där i tur och ordning Lidingö TK och hemmalaget Näsbyparks TK besegrades. D55-laget gick obesegrat genom grundserien och fick därefter walkover i finalen mot Elfsborg Tennis. Noterbart i sammanhanget är att D35-laget valde att inte ställa upp i utomhusserien. Salk vann således sju SM-guld av sju möjliga på damsidan. Även herrveteranerna tillhör Sverigeeliten. De flesta lag i inomhusserien huserar i den högsta divisionen och i uteserien slutade H45-laget fyra i sin division 1-serie, H75-laget trea och H55-laget tvåa. Salk var även med och mätte sina krafter mot internationellt motstånd i CTC:s tävling för yngre veteraner. Det starka Salk- laget vann med 6-3 i matcher, både i semifinalen mot hemma- laget Cumberland Lawn Tennis Club och i finalen mot spanska La Magdalena. Segern innebär att Salk är klart för slutspelet, CTC Winners Group, med Salkhallen somspelplats under september 2023.

Magdalena Sekkenes vann guld i mixeddubbel 55 i veteran-VM ti l lsammans med Paulo Travassos.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker