CZW3SCW0002

Overzicht beroepsprestaties Zorg en Welzijn

Zorghulp Niveau 1

Intro Niveau 1 en 2

Fase 1

Helpende Zorg & Welzijn Niveau 2

Fase 1

Fase 2

Verzorgende Niveau 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Intro Niveau 3 en 4

Verpleegkundige Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Medewerker maatschappelijke zorg Niveau 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1 Fase 1 Kompas 1.1 De doelgroep coachen 1.2 Be ware, prepare (Activiteiten voorbereiden) 1.3 Een antwoord op de vraag (Plan van aanpak maken) 1.4 Ben je op orde (Methodisch voorbereiden) Competentiewijzer Fase 2 Kompas 2.1 Een goede zaak (Kwaliteit leveren) 2.2 Yes, we can (Groepen en individuen ondersteunen) 2.3 Mensenwensen (Inspelen op de vraag) 2.4 Talentenkracht (Talenten van anderen benutten) 2.5 Spin in ‘t web (Coördineren van samenwerkingsverbanden) 2.6 Signalen vertalen (Signalen naar beleid vertalen) Proeve Competentiewijzer Fase 3 Kompas 3.1 Bruggen bouwen (Win-winsituaties creëren) 3.2 Allround (Professionals en vrijwilligers inzetten) 3.3 Had ik ook nog…. (Evalueren) Proeve Competentiewijzer Fase 1 Fase 1 Fase 1 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 2 Fase 3 Fase 3 Fase 3 Fase 3

Persoonlijke begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Pedagogisch medewerker kinderopvang Niveau 3

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker KO - Niveau 4

Pedagogisch medewerker JZ Niveau 4

Onderwijsassistent Niveau 4

Sociaal cultureel werker Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

Fase 1

Fase 2

Fase 3

0693147326

Bestelnummer CZW3SCW0002

Made with