00670510004

Middenkader Engineering BOL 4 Industrieel Design 4 2 e serie versie 1 2011/2012

De projectwijzers zijn gebaseerd op het didactisch concept Competen- tie Gericht Onderwijs (CGO). CGO is een onderwijssysteem waarbij de studenten zowel individueel als in groepsverband werken aan leerstof die gerelateerd is aan de beroepspraktijk. De projectwijzers zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. De inhoud van de projectwijzers is afgestemd op de kwalificatiestructuur van het kwa- lificatieprofiel Middenkader Engineering cohort 2010-2011 voorjaar 2011 met de daar onderliggende brondocumenten/beroepscompeten- tieprofielen. Deze projectwijzer is bedoeld voor de uitstroomrichting ‘Technicus’ voor het vakgebied Industrieel Design.

Opleidingssoort

Projectwijzer Versie

Leerjaar

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

PW0 Basisdocument Middenkader Engineering

1 t/m 4

PW1 Het informatiepakket

PW2 Vormgeving op het Resort

PW3 Het toegangs- beveiligingssysteem

PW4 Beroepsoriëntatie Industrieel Design BPV 1 PW8 Titel bij verschijnen

1

PW5 Titel bij verschijnen

PW6 Titel bij verschijnen BPV 2

PW7 Titel bij verschijnen

2

PW 9 Titel bij verschijnen BPV 3

PW10 Titel bij verschijnen

3

PW11a Kwalificeren binnen het ROC

PW11b Kwalificeren in het bedrijf BPV 4

4

PW11c Kwalificeren door middel van een duaal of deeltijdtraject

Artikelnummer: 00670510004

Made with