KøbenhavnsElektricitetsværker_1892-1942

Uette S k r if t, hvortil Københavns Kommunalbestyrelse har bevilget de fornødne Midler, er udarbejdet under Redaktion af Civilingeniør Jørgen Rode med Bistand af Civilingeniør A . Bøgh og Laboratorieingeniør

K nu d Carstensen og iøvrigt under Med­ virkning af følgende Tjenestemænd under Københavns Belysningsvæsen:

Afdelingsingeniør L . Møller Andersen, Inspektør G. Asbjørn, Overingeniør A. K . Bak, Kontorchef H. Berring, Kontorchef C. H. Christensen, Civilingeniør E . C. Eriksen, Civilingeniør C. V . Hansen, Civilinge­ niør P. Flemming Hansen, Civilingeniør Leo Hansen, Afdelingsingeniør E . v. Holstein-Rathlou, Civilingeniør Niels Jensen, Driftsingeniør T . Jensen-Egeberg, Drifts­ ingeniør A. C. K jæ r, Laboratorieingeniør H . Kromann Kristensen, Civilingeniør J . G. Kuss, Driftsbestyrer J. Roos og Afdelingsingeniør J . Søeborg.

Vignetter af Frk. E . Christensen.

Made with