RetsreglerVedrørendeBrandpolitiet_1-2

S a m l i n g

af

Retsregler vedrørende Erandpolitilovgivningen

for

Kjøbenhavn og Frederiksberg.

Udgiven af Forsikringsforeningen i Kjøbenhavn

ved

A. He i de og 0. E. Gold Cand. jur.

Kj ø b e nh a v n .

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri (F. Dreyer).

1889.

Made with