New-Tech Military Magazine 11-12/2017

יציבה, גם כאשר המחולל נמצא בתנאים לא אופטימליים של רעידות או עננות. ברגע שעוצמת הקרן יציבה וחזקה מספיק, מגוון האפשרויות המבצעיות שנפתח בפנינו הוא Lockheed גדול מאד״. גם במקרה הזה סירבה לומר באיזה עוצמת לייזר מדובר Martin ולאיזה פלטפורמה אווירית היא מייעדת את המערכת. ההערכה היא כי כי לא מדובר במערך f 22 ו f 35 החמקן של חיל האוויר האמריקני, שכן המערכות הללו חייבות להיות תלויות על הכנפיים בשל החום הרב שנוצר במחולל הלייזר. ״הניסויים כרגע יתמקדו במעבדה, כדי להגיע לעוצמות הרצויות, ורק אחר כך יועברו למעבדת חיל האוויר האמריקני. רק בתום הבדיקה שלהם, יוחלט על ניסויי אוויר״, Lockheed אומר אפזל. בתחילת השנה בנתה מערכת לייזר קרקעית ניסיונית Martin קילו וואט, מערכת 60 בעוצמה של Army ל- שנמצאת עדיין בניסויים מבצעיים. ההערכה היא כי הידע שצברה החברה בפרוייקט היבשתי, מיושם גם בפרויקט הנוכחי לחיל SHiELD - Self - protect High האוויר שמכונה . Energy Laser Demonstrator

על גבי מטוס קרב shield הדמייה של מערכת לייזר תמונת כותרת: « Lockheed Martin איור: Raytheon איור: הדמיית מערכת לייזר על מסוק ״אפאצ׳י״ :1 תמונה «

עבור חיל האוויר Lockheed Martin האמריקני תותח לייזר מבוסס סיבים אופטיים. בתחילת נובמבר האחרון הודיעה מעבדת הניסויים המרכזית של חיל Air Force Research האוויר האמריקני, מיליון דולר 26 , על חוזה של Laboratory לפיתוח ראשוני של המערכת. על פי לוחות , אמורה המערכת להיות 2021 הזמנים, עד מבצעית. על פי התכנון הראשוני היא תכלול שני פודים, מחולל לייזר בעל יכולת קירור פנימית ופוד שליטה ובקרה על הקרן. הייעוד על פי חיל האוויר האמריקני הוא להציב את המערכת על מטוסי קרב כדי להשמיד מטרות כמו טילי קרקע אוויר או מטוסים ממרחק רב. ״המחקר והפיתוח של מערכות לייזר מבוססות סיבי אופטי התקדם מאד בשנים האחרונות״, סיפר בוב אפזל, מתכנית הלייזר לכתבים בתחילת Lockheed Martin של נובמבר. ״כיום הגענו למצב שהקרן מספיק

אחד, על גבי ספינת חיל הים האמריקני קילווט. 30 "', בעוצמה של Ponce ״ בניסויי מעבדה הצליחו האמריקנים להגיע לעוצמות כפולות ויותר, אם כי עד כה אין עדיין מערכת מבצעית בהספקים כל כך , אמנם לא המשיכה Raytheon גבוהים. , אבל MDA לשלב הבא בתכנית של ה- גם היא כמו החברות האחרות ממשיכה בפיתוח עצמי של נשק לייזר. , גריבס, היעד של MDA על פי ראש ה- המחקר הנוכחי הוא להגיע למערכת שתוכל להשמיד טילים בין יבשתיים כבר בשלב , כלומר Boost Phase ההאצה שלהם - הרבה לפני שיכנסו לאטמוספירה ועדיין מעל שטח השיגור. זו הסיבה שדרישת השליטה מרחוק קריטית, כמו גם היכולת לתקשר עם סנסורים חיצוניים, כמו למשל מכ״מ הלווינים האמריקני שאמור לאתר את השיגורים כבר בשלב הראשוני. במקביל לשני הפרויקטים הללו, מפתחת

לוטנט ג׳נרל סמואל :3 תמונה

« MDA גרעבס - ראש ה

Expand your technological boundaries with us • זיווד אלקטרוני • תכן אופטומכני Routing • תכן חיווט וכבלים – • פיתוח אפליקציות תנועה מדויקות • העברה מפיתוח לייצור Turn Key • אינטגרציה ומסירת מערכת - Itamart@tirosh-eng.com דוא"ל. | 052-6888971 . נייד | 09-7776840 . רעננה, טל 10 זרחין

www.tirosh-eng.com

53 l New-Tech Military Magazine

Made with FlippingBook flipbook maker