006IPTKS0026

Voor niveau 3 heeft Stichting Consortium Beroepsonderwijs een didactiek ontwikkeld, die optimaal aansluit op BeroepstaakGestuurd Leren (BGL).

Je leert op niveau 3 projecttaken zelfstandig uit te voeren. De zeven stappen van beroepstaken op niveau 2 zijn in de projecttaken teruggebracht tot vier stappen. De projecttaken zijn minder voorgestructureerd. We doen dus een groter beroep op je zelfstandigheid.

NIVEAU 3 INSTALLEREN Eerste monteur elektrotechnische installaties [Crebo 94281]

Basisdocument Eerstemonteur elektrotechnische installaties

0 Eerste monteur elektrotechnische installaties in opleiding en bedrijf

1 Opleveren van een installatie in een woning

2 Opleveren van een installatie in de utiliteit

3 Het gebouwbeheer systeem

4 Installeren van domotica

5 Verhelpen van storingen

6 Onderhouden van installaties

7 Verlichtingstechniek

693117854

Bestelnummer 006IPTKS0026

Made with