GarnisonsKirke

INDHOLD

I. Den projekterede Garnisons K irke i A d elg a d e ........................................ Byggegrunden — Sophie-Amalienborg — Kirkeprojektet — Stilarten — Architekten. II. Kirkens O p fø relse ............................................................................................ Den nye Byggegrund — Kontrakten — Planen ændres af v. Platen — Architekten — Indvielsen — Grunden udvides — Senere Forandringer. III. K irkens Inventar ............................................................................................. Altertavlen — Prædikestolen — Døbefonten — Orgelet — Lysekronerne — Klokkerne — Mindesmærker. B ila g .............................................................................................................................

Made with