kraks vejviser 1980 gaderegister A-K

KRAK - for bedre kommunikation og information Kraks Vejviser 1980 Pris komplet kr. 553,00 1. Fagbog for Danmark Færøerne og Grønland

KRAKS KORTBØGER ■bruges af folk, der ikke har tid til at køre forkert Kraks Kort over København og omegn 1980 62 tydelige bydelskort i smukke farver. Kortbogen dækker fra Snekkersten mod nord til Jersie mod syd. Hedehusene og Ølstykke er de vestligste områder. Kortbogen indeholder endvidere Sjæl­ landskort samt kort over nabobyerne Frederiks­ sund, Helsingør, Hillerød, Køge og Roskilde + overskuelige vejlængdetabeller. Stort trafikkort med buslinier og stort centrumkort. Gadeforteg­ nelsen omfatter 14.000 henvisninger. Pris kr. 43,00. Kraks lille Københavnskort Et københavnskort, der kan være i tasken eller i lommen. Dejlige tydelige farvekort (32 sider) med tilhørende gadefortegnelse og en ret stor område­ dækning fra Lyngby/Klampenborg til Hvidov- re/Kastrup og mod vest medtages Skovlunde, Glostrup og Brøndbyvester. Pris kr. 20,00. Kraks Bykort 1 39 byer i Jylland (udkommer februar 80).

er oversigtskort over Odense, Ålborg og Århus. Redaktionen har tilstræbt at få yderdistrikterne i de enkelte byer med i videst muligt omfang. Udover gade- og navnefortegnelser gives der for hver by oplysninger fortrinsvis af turistmæssig karakter. Bøgerne indeholder endvidere vejlæng­ detabeller, indenrigsfærgeruter (også de mindre) med telefonnumre. Større Gårde og Skove 1979 Bogen om det større landbrug. Oplysninger om ejer, bestyrer, ejendomsværdi, areal, bygnings­ fredning, postadresse og telefon. 3600 større går­ de, godser og skovdistrikter er medtaget i bogens alfabetisk ordnede hovedregister. Desuden findes et Amtsregister samt et Navneregister. Pris kr. 45,00. Kraks Blå Bog 1979 Korte biografiske oplysninger om næsten 8.000 fremtrædende danske, repræsenterende alle om­ råder af vort samfund. - En bog, hvori man for­ bløffende ofte finder netop det menneske, man gerne vil vide noget om: alder, herkomst, teoretisk/praktisk uddannelse, karriere, udgivne værker etc. Pris kr. 270,00. Kraks Lomme-Vejviser 1979 Den hurtigste vejviser for alle, der er kendt med de vigtigste færdselsårer i Storkøbenhavn. 10.000 stedangivelser - eet opslag er nok. Postnumre for alle gader, veje og pladser. Pris kr. 35,00. (De anførte priser inkluderer 2O’/4% moms).

65.000 virksomheder ordnet under 2.500 overskrif­ ter. Indeks omfattende 35.000 stikord til Fagbo­ gens overskrifter og annoncer. Pris kr. 105,80 2. Navnebog for Danmark 65.000 virksomheder i alfabetisk orden (Lands­ register). Firmanavn, postadresse, telefon, telex, bankforbindelse, antal ansatte, samt (under op­ bygning) direktion eller indehaver, indkøbs- og salgschef. Henvisninger til virksomhedernes op­ tagelser i fagbogen. Rds kr. 61,30. -maregistrering for Danmark ^ .a g af Aktieselskabs-, Forsikrings- og Han- ue>lsregistrene vedrørende 70.000 virksomheder. Indehavere, bestyrelse, direktion, tegningsret, pfcjkuraforhold og aktiekapital. prj.s kr. 61,30. 4 Realregistre for Danmark. Bykort ( Offentlige myndigheder - Organisationer - Fore- r l/nger - Institutioner etc. Kort med gadeforteg- p'.elser over 62 danske byer. Pris kr. 61,30. 5. Vejviser for København og omegn 1. halvbind A-K: Kort over København og omegn. Gaderegister: 7600 gaders administrative tilhørs­ forhold. Husregister: Gadenavne A-K. 2. halvbind L-Å: Husregister: Gadenavne L-Å. Pris kr. 263,30. ▲ A ▲

Pris ca. kr. 64,00. Kraks Bykort 2 26 byer på Øerne (udkom september 78). Pris kr. 42,80.

Kortene er trykt i 4 farver. De er udarbejdet efter materiale modtaget fra de pågældende byer. Der

KRAK

Fås hos boghandlerne og hos KRAK, Nytorv 17, 1450 Kbh. K. 01-120308

Made with FlippingBook Annual report