KjøbenhavnsBrandforsikring

B E S T Y R E L S E OG P E R S O N A L E 1 8 1 LOUIS SMITH, Tømrermester, 30. Januar 1919-13. Februar 1920 (død). PETER TOPP, Tømrermester, 20. Februar 1920-31. Maj 1920 (af- gaaet). FERDINAND HOYER, Tømrermester, 18. August 1920-2. Oktober 1930 (død). VILHELM KØHLER, Murermester, fra 28. August 1922. HARALD PETERSEN , Murermester, fra 28. August 1922. JOHS. CAROC, Ingeniør, fra 28. August 1922. RUD. JØRGENSEN, Murermester, Kaptajn, fra 12. Februar 1930. P. JUL. HANSEN, Tømrermester, fra 5. September 1930. JOHS. ALKJÆR, Tømrermester, fra 11. Oktober 1930.

Made with