KøbenhavnsBrandvæsenTjenestereglement-II_1949

at antallet af checks er i overensstemmelse med det af regnskabsafdelingen på kvitteringsom­ slaget noterede antal. Checkene er forsynet med specifikation af det checken påførte beløb. Kvitteringstalonerne vil være gennemdragne og forsynet med brandvæsenets segl. Check og specifikation afrives og udleveres af vagtmesteren mod modtagerens personlige kvit­ tering på kvitteringstalonen. Udlevering af check til anden person end den, til hvem checken er udstedt, må kun ske mod behørig fuldmagt. Kvitteringer, eventuelle fuldmagter og uaf­ hentede checks indsendes til brandchefens kon­ tor (regnskabsafdelingen) 3 dage efter checkens dateringsdato. Vagtmesteren anfører antallet af uafhentede checks og disses numre på bagsiden af omslaget på kvitteringstalonerne. Forinden tilbagesendelsen underretter vagt­ mesteren telefonisk regnskabsafdelingen (lokal 55) om del antal checks, der vil blive returneret. 58. Parademæssig påklædning består af: Frakke og benklæder (nyeste sæt), små, sorte støvler eller sko, hue, eventuelt kappe samt for underbefalingsmænd hvide handsker. Frakken bæres med nedslået revers og med hvid skjorte og flip samt sort slips.

Punkt 58 udgår og erstattes af:

2

Made with