Kraks vejviser 1995 L-Å

bevidst menneskelig stræben efter det perfekte ...

- Det har mange købere af tryksager indset.

Der er mange gode trykkerier på markedet. Men Stibo Graphic skiller sig ud fra de mange, når det drejer sig om kapacitet, kvalitet og pro ­ duktivitet. Dér er vi i særklasse. Engagerede medarbejdere og en enestående tværfaglig og stadig voksende fond af viden samt helt moderne, ekstremt ydedygtige tryk ­ maskiner gør Stibo Graphic til det førende tryk ­ keri inden for sit område. Ikke kun set med danske øjne, men også målt med europæisk målestok.

På Stibo Graphic arbejder vi altid i harmoni med vore partneres, vore kunders ønsker. Årelange partnerskaber skyldes i høj grad den omhu, vi lægger i færdiggørelsen af trykopga ­ verne. Denne omhu, der har sine dybe rødder i den grafiske industris traditioner, samt vore be ­ stræbelser på at være teknologisk førende ska ­ ber grundlaget for konstant og høj kvalitet.

Stibo Graphic • Saturnvej 65 • DK-8700 Horsens, Denmark • Tel. + 45 75 6415 00 • Fax + 45 75 64 37 47

Made with FlippingBook HTML5