Kraks Vejviser 1914 (2) del 1

OVERSIGT O V E R V E JV IS E R EN S IN D H O L D

Indholdsfortegnelse. (gule Blade) Alfabetisk Fortegnelse over samtlige i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af Afdeling og Sidetal. Afdeling I : Kort og Planer for Kjøbenhavn. Kort over samtlige Posldistrikter i Kjøbenhavn, Frederiksberg og Omegn; Sporvejs­ kort, Valgkredskort. Planer over Teatre og større offentlige Bygninger. Kundgørelser. Afdeling II: Real-Register’for Kjøbenhavn. Alfabetisk ordnede oplysende Artikler af historisk, statistisk og praktisk vejledende Art. Den danske Stats højere udøvende, dømmende og politiske Organer. Kbhvns. og omliggende Kommuners Styrelse og Institutioner. Private Foreninger og Institutioner med videnskabeligt, kulturelt, religiøst, patriotisk, fagligt, sportsligt, velgørende eller andet Formaal. Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden. Oplysninger om Byg­ ninger, Monumenter og Staddele af særlig Interesse. Vejledning i forskellige praktiske Forhold (som Firmaanmeldelse, Mønt, Maal og Vægt, Navneforandring, Postforsendelse, Vielse m. m.) (Se tillige Afdeling V Provins-Register). Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) Gade-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser i Kjøben­ havn, Frederiksberg og omliggende Villabyer med Angivelse af Postadresse, Kvarter (el. Kommune), Oppebørselsdistrikt, Kirke, Valgkreds, Politikreds, Forsørgelsesdistrikt og Værgeraadskreds. b) Hus-Register. Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Gade­ skitser, Oplysning om Gadenavnenes Oprindelse, de enkelte Huses Nummer, Matrikel­ nummer, Vurdering til Ejendomsskyld, Ejer og et Udvalg af Beboerne. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne (Postdistrikter: Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk). Afdeling IV : Person-Register for Kjøbenhavn. Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Forretninger i Kbhvn., Frdbrg. og omliggende Villabyer under ét, med Angivelse af den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Gade, Husnummer, Etage) Post­ distrikt og Telefonnummer. I Slutningen af Registret en Liste over Døde.

Made with