1360-Forskrift om admministrative ordninger

§ 15-3. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2013.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 14-2), 30 des 2013 nr. 1716 (i kraft 1 jan 2014, tidligere § 15-2).

Arbeidstilsynets kommentar Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 16-3 « Ikrafttredelse » gir en oversikt over hvilke arbeidsmiljøforskrifter som er opphevet.

5/15/2018

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-administrative-ordninger/

Side: 24 av 24

Made with FlippingBook - Online catalogs