591733508

SELSKABET

FOR

HISTORIE, LITERATUR OG KUNST.

1876 — 1901 .

MINDESKRIFT OM SELSKABETS FØRSTE 25 AAR.

UDABBEJDET AF

EMIL ELBERLING.

----

KJØ BEN HAVN. H. H. T H I E L E S B O G T R Y K K E R I . 1902.

Made with FlippingBook Online document