New-Tech Magazine | Sep 2020 | Digital Edition

MEDICAL מוסף מיוחד

הכרחי לטיפול בקרן הפרוטונים, ומאפשר לטפל גם בגידולים קטנים, וכן בגידולים הנמצאים באזורים רגישים. שנה, החל להתפשט בעולם 50- לפני למעלה מ המדע הרעיון, להשתמש בחלקיקי האנרגיה בגרעין האטום, כדי להשמיד גידולים, במקום בפוטונים (קרינת רנטגן). הכוונה הייתה להשתמש בחלקיקים הנמצאים בגרעין האטום, שהם בעלי מטען חיובי, לצד האלקטרונים בעלי מטען שלילי ונויטרונים חסרי המטען, ולהאיץ אותם לאנרגיה הנכונה. יצירת פרוטונים הוא תהליך מורכב שבו משתמשים במימן המוכנס למיכל המוכנס למיכל המכיל פלזמה וסביבה בעלת מתח חשמלי, כך שניתן "להטעין" את הפרוטון באנרגיה ולכוון אותו (מאיץ חלקיקים). הפרוטון עובר דרך צינור, המשמש כמאיץ שמאפשר להגביר את מהירות הפרוטון כך שיוכל לחדור דרך הגוף. המאיץ מייצר קרן פרוטונים מדויקת, באנרגיות שונות. לחברת , המאיץ Synchrotron מאיץ מסוג P - Cure פרוטונים שמקורם במימן לאנרגיה הנדרשת, מיליון אלקטרו 250 עד 70 בטווח אנרגיות של Pencil Beam scanning nozzle וולט, וכן השולט ומכוון את הפרוטונים למיקום הנדרש במהירות ובדיוק גבוה. ניסויי המחקר הראשונים שנערכו על חולים בארצות הברית ובאירופה, הראו תוצאות מבטיחות, אך חוסר היכולת של טכנולוגיית ההדמיה "לראות" ולתכנן טיפול או לאתר גידולים רבים, הקשה על היכולת לכוון פרוטונים לאתרים בעומק הגוף, ולכן רק מעטים מהמטופלים היו מועמדים מתאימים לטיפול. כיום, התרחבה יכולת השליטה באנרגית קרן הפרוטונים ע"י המאיץ המייצר את הקרן, והיא מאפשרת טיפול בגידולים בעומקים ובאזורים שונים בגוף, והיכולת "לראות" את הגידול בזמן אמת מאפשרת לכוון את הקרן הטיפולית ברמת דיוק גבוהה ולהגיע לתוצאות יוצאות דופן בטיפול, וכן למנוע פגיעה באיברים חיוניים וסבל פיזי, שעשוי להיגרם בשל פגיעה רוחבית בתפקוד, ולכן חולים רבים יותר יכולים להיות מועמדים מתאימים לטיפול. בדומה לקרן הפוטונים המסורתית ) אלומת הפרוטונים משחררת אנרגיה X - Ray ( של התאים ופוגעת ביכולות DNA הפוגעת ב שלהם להתרבות, אך בניגוד לפוטונים, המסה הגדולה יחסיתשל הפרוטונים, ממוקדת יותר, ומתפזרת פחות לתאים מחוץ לגידול. לכל פרוטון המוקרן באנרגיה מסוימת יש טווח חדירה ידוע ברקמה, שבו כמעט כל האנרגיה

Bragg Peak :1 תמונה

« משוחררת. לעומת זאת, אלומות הפוטונים ) מוסרות את מרבית האנרגיה שלהן X - Ray ( כבר בסנטימטרים הראשונים בכניסתן לגוף, ומנת הקרינה הנמסרת מעבר לכך, תתבצע לכל אורך מסלולה בגוף. לכן, תמיד תהיה מסירת מנת קרינה מוגברת בשולי הגידול לכל אורך מסלול הקרן, באזור הרקמות הבריאות מסביב לגידול. הקרנת הפרוטונים מאפשרת הקרנה מדויקת וספציפית בגידול עצמו תוך הפחתה משמעותית בנזק של הרקמות הבריאות מסביב לגידול. התפשטות האנרגיה המקסימלית, בטווח מדויק של מילימטרים . משום כך, Bragg peak בודדים נקראת* הטיפול יעיל ביותר גם לטיפול בגידולים באזורים רגישים כגון המוח, עיניים, צוואר, ריאה וכולי, ונעשה בו שימוש נרחב אף בקרב ילדים. על מנת להסיט את הקרן לזווית הנחוצה, המערכות הקיימות כיום מורכבות מרכיב המצריך בניית Gantry עצום בגודלו, בשם מטר (בניין 12 בונקר תת קרקעי בגובה של כ קומות), חסין קרינה, בו מתבצע 3 בגובה של הטיפול עצמו. עלותו הכבדה של הקמת בונקר וכן הצורך בהקצאה של שטח נרחב לציוד הכבד, מקשים על הקמתו של מרכז טיפול מסורתי בפרוטונים, ומצטברים לכדי מיליון דולר. זו 150 - הוצאות בסך של כ אולי אחת הסיבות בגינן לא הוקם בישראל מרכזי הטיפול 100 מרכז שכזה, בדומה לכ הפזורים בעולם, ביניהם במצרים, ירדן וערב הסעודית. חולים מישראל כיום נשלחים לטיפולים במרכזים בחו"ל, במימון קופות

החולים. לאחרונה הכיר משרד הבריאות בחשיבותו של מרכז לטיפול בפרוטונים והכריז על הקמתו של מרכז פרוטונים לאומי שישרת את כל קופות החולים, אך הוא צפוי להתחיל לפעול רק בעוד כמה שנים. כיום, ניתן לפתח מערכת טיפול בישיבה, ללא , שהיא קטנה משמעותית Gantry רכיב ה- מהמערכות הקיימות, המותאמת לחדר ממוגן מטרים גובה בלבד, במקום 4 במימדים של מטרים. המטרה היא שמרכזים רפואיים 12 המציעים טיפול בפוטונים (סטנדרטי), יוכלו לשלב טיפולי פרוטונים, ולהנות מההיבט הפיזי והכלכלי של השילוב ביניהן, אך בעיקר, בפני הרופאים תעמוד האפשרות לבחור בין טיפול בפוטונים ובין טיפול בפרוטונים, בהתאם לצורך הרפואי ובהתאמה מוחלטת לסוג הגידול ומיקומו בגוף. הכותבת היא סמנכ"לית פיתוח בחברת P-Cure

יחצ יעל ברוידא. קרדיט:

«

51 l New-Tech Magazine

Made with FlippingBook - Online magazine maker