079720380

SKT. ANNÆ PLADS NR. 5

En Bygnings Historie

*

U D G I V E T AF D. F. O. K. (DET FORENEDE OLIEKOMPAGNI ) KØ B ENHA VN • M C M X X V I I

Made with FlippingBook - Online magazine maker