079720380

I Forhallen er opsat en Tavle med følgende Indskrift

I AARET 1796 BYGGEDE J Ø R G E N H E N R I K R A W E R T STADSKONDUKTØR I KØBENHAVN DETTE HUS TIL BOLIG FOR SIG SELV

f AARET 1926 ERHVERVEDE DET FORENEDE OLIE KOMPAGNI A/S DETTE HUS OG LOD DET VED ARCH1TEKTERNE A. SKJØT-PEDERSEN OG C. LUTTICHAU INDRETTE TIL SIT BRUG

Made with FlippingBook - Online magazine maker