Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

53% přestupky a správní řízení online 51% legislativa online 49% sociální pomoc občanům online 43% udržitelné životní prostředí 40% pohřebnictví 39% udržitelná energetika

33% rozšiřování portálu online veřejně přístupných dat (open data) 33% online oznámení o uzavření manželství či registrovaného partnerství 28% knihovna 13% autonomní mobilita

Mezi výsledky jednoznačně dominují nahlížení a výpisy z informačních systé - mů a registrů, agenda spojená s vyřizováním osobních dokladů a dopravními pro - středky a v neposlední řadě řešení správních poplatků . Za marginální lze naopak považovat autonomní mobilitu, online přístup k místním knihovnám či oznámení o uzavření manželství či registrovaného partnerství. Nyní se pojďme v detailu podívat na hlavní preference obcí do 20 000 obyvatel : Pořadí Zájem Služba 1 76% nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy 2 72% nahlížení a výpisy ze základních registrů státní správy 3 67% vyřizování správních poplatků online 4 64% dopravní prostředky 5 61% osobní doklady online 5 61% stěhování 7 60% nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků 8 58% e-komunikace 9 53% stavební řízení online 10 51% udělení povolení online Nyní se pojďme v detailu podívat na hlavní preference obcí nad 20 000 obyvatel : Pořadí Zájem Služba 1 92% nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy 1 92% vyřizování správních poplatků online 3 88% osobní doklady online 4 85% nahlížení a výpisy ze základních registrů státní správy 5 82% stěhování

12

Made with FlippingBook Publishing Software