Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

OBSAH

1 Úvod

5 6

2 Výzkum mezi zástupci úřadů s rozšířenou působností

3 Výzkum mezi českými občany

16 16 17 26 37 37 37 38 40 41 41 60

3.1 Vzorek obecné populace 3.2 Vzorek internetové populace

4 Výzkum mezi zástupci českých firem

5 Závěrečné shrnutí

5.1 Úřady 5.2 Občané 5.3 Firmy

Přílohy

Příloha 1 – Dotazník určený úřadům Příloha 2 – Dotazník určený občanům Příloha 3 – Dotazník určený firmám

3

Made with FlippingBook Publishing Software