Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Poskytněte nám, prosím, následující identifikační údaje. Jsou důležité z hlediska kvalitního statistického zpracování odpovědí na tento dotazník 22) Kraj (uveďte název, prosím) …………………………… výběr z číselníku …………………… 23) Velikost obce/města (měřeno počtem občanů): a) do 1 000

b) 1 000 – 5 000 c) 5 000 – 20 000 d) 20 000 – 50 000 e) 50 000 – 100 000 f) nad 100 000

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci. Máte-li zájem získat analýzu celé- ho průzkumu, napište nám Vaše emailové spojení ………………………

49

Made with FlippingBook Publishing Software