Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Položky dotazníku

1) Podporujete digitalizaci státní správy a služeb (e-Government), tj. aby stát poskytoval své služby občanům online v největší možné míře? (např. online přepis vozidla na nového majitele; online založení firmy; online žádost o vystavení duplikátu rodného listu) c) Spíše ne d) Určitě ne e) Je mi to jedno 2) Do jaké míry je podle Vás potřebné v České republice veřejnou správu digita- lizovat? a) Rozhodně potřebné b) Spíše potřebné c) Spíše nepotřebné d) Rozhodně nepotřebné 3) Jak dobře jste informován(a) o možnostech a nástrojích eGovernmentu? a) Rozhodně dobře informován/a 4) Současná kvalita digitalizace státní správy a služeb v České republice je podle Vašeho názoru (např. informační Portál veřejné správy, Portál občana, Datová schránka, Elektronický občanský průkaz). a) Velmi dobrá b) Dobrá c) Špatná d) Velmi špatná e) Nevím 5) Víte, co je „datová schránka a používáte ji“? a) Ano, používám ji pravidelně b) Ano, alespoň jednou jsem se přihlásil/a c) Ano, ale nepoužívám ji d) Ne V případě odpovědí 5 a) či 5 b) pokračujte: 5.1) Posuďte kvalitu datových schránek a) Velmi dobrá a) Určitě ano b) Spíše ano b) Spíše dobře informován/a c) Spíše špatně informován/a d) Rozhodně špatně informován/a

51

Made with FlippingBook Publishing Software