Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

2 VÝZKUM MEZI ZÁSTUPCI ÚŘADŮ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

V této kapitole se zaměříme na problematiku digitalizace z pohledu zástup - ců úřadů s rozšířenou působností v České republice. Cílem výzkumu bylo určit, které služby státu by měly být z pohledu zkušeností a názorů zástupců obecních a městských úřadů obcí s rozšířenou působností digitalizovány prioritně. V rámci sběru dat byla zvolena online anketa, kdy odpovědělo 150 úřadů z původně osloveného počtu 232 (64,7%). Šetření bylo realizováno v období lis- topad-prosinec 2019. Rozložení respondentů bylo následující: Kraj Obesláno Návratnost Královéhradecký 15 87% Jihočeský 16 81% Ústecký 16 81% Liberecký 10 70% Moravskoslezský 22 68% Vysočina 15 67% Středočeský 26 62% Hlavní město Praha 28 61% Plzeňský 15 60% Jihomoravský 21 57% Olomoucký 13 54% Zlínský 13 54% Pardubický 15 53% Karlovarský 7 43% Celkem 232 64,7% Pokud bychom se podívali na osoby, které dotazník vyplňovaly, jednoznačně dominují starostové, tajemníci a vedoucí ICT odboru: Pozice Počet respondentů Starosta/primátor 45 Tajemník 32 ICT pracovník / vedoucí ICT odboru 32 Jiný pracovník 24 Místostarosta 13 Pozice neuvedena 4

6

Made with FlippingBook Publishing Software