Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

11) Jak byste ohodnotili digitální kompetence Vašich zaměstnanců v provozní administrativě?

a) Jsou na velmi dobré úrovni b) Jsou na uspokojivé úrovni c) Jsou na nízké úrovni

12) Usilujete aktivně ve Vaší firmě o posilování ICT kompetencí Vašich zaměst- nanců v provozní administrativě (školení při automatizaci a ovládání nových softwarů)? a) Ano, pravidelně posíláme zaměstnance na přeškolení v oblasti ICT dovedností b) Ano, zaměstnanci prošli základním kurzem ICT dovedností c) Ne, naši zaměstnanci to nepotřebují 13) Jak byste ohodnotili digitální kompetence Vašich ostatních řídících zaměst- nanců (z výroby, skladového hospodářství, logistiky, dopravy apod.)? 14) Usilujete aktivně ve Vaší firmě o posilování ICT kompetencí Vašich ostatních řídících zaměstnanců (z výroby, skladového hospodářství, logistiky, dopravy apod.)? a) Ano, pravidelně posíláme zaměstnance na přeškolení v oblasti ICT dovedností b) Ano, zaměstnanci prošli základním kurzem ICT dovedností c) Ne, naši zaměstnanci to nepotřebují 15) Jakou úroveň digitalizace mají obchodní partneři v rámci Vašeho dodavatel- sko-odběratelského řetězce? Obchodní partneři mají: a) Vyšší úroveň digitalizace ve srovnání s naší firmou b) Stejnou úroveň digitalizace ve srovnání s naší firmou c) Nižší úroveň digitalizace ve srovnání s naší firmou 16) Využíváte ve firmě služby nabízené e-Governmentem České republiky? a) Ano b) Ne 17) Na jaké problémy při používání online služeb (nástrojů) při komunikaci s úřa- dy státní správy narážíte (můžete označit i více možností): a) Přihlášení do systému je složité b) Nabízené služby jsou nepřehledné a komplikované (webové portály nejsou intuitivní) c) Webové portály jsou nestabilní a ztrácejí se z nich data (např. Národ- ní elektronický nástroj pro účast ve veřejných zakázkách) a) Jsou na velmi dobré úrovni b) Jsou na uspokojivé úrovni c) Jsou na nízké úrovni

63

Made with FlippingBook Publishing Software