Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

76% obáváme se potíží s financováním digitalizace procesů našeho úřadu, nebo nedostatku finančních procesů • 76% respondentů z obcí do 20 000 obyvatel • 78% respondentů z obcí nad 20 000 obyvatel 55% obáváme se finanční náročnosti digitalizačních projektů (budou to vyhozené peníze za ná- stroje, které nikdo nebude používat)

• 62% respondentů z obcí do 20 000 obyvatel • 45% respondentů z obcí nad 20 000 obyvatel 43% zavedení e-Governmentu je pro náš úřad příliš technicky náročné

• 49% respondentů z obcí do 20 000 obyvatel • 33% respondentů z obcí nad 20 000 obyvatel

35% máme obavy o bezpečnost dat a informací • 36% respondentů z obcí do 20 000 obyvatel • 33% respondentů z obcí nad 20 000 obyvatel 26% náš úřad nemá pro e-Government podporu obyvatel

• 31% respondentů z obcí do 20 000 obyvatel • 18% respondentů z obcí nad 20 000 obyvatel Na závěr této části se respondenti mohli vyjádřit, co by digitalizaci jejich úřadů nejvíce pomohlo. Mohli přitom vybírat až tři nejužitečnější oblasti : Pořadí Frekvence 1. 2. 3. více finanční podpory ze strany státu a krajů 33% 21% 12% 76% konkrétní návody, co a jak digitalizovat 27% 12% 13% 52% dostupná technická asistence ze strany státu 11% 19% 11% 41% dotační tituly pro podání žádosti o podporu financování e-Go- vernmentu na zavedení a zprovoznění systémů 8% 13% 13% 34% dotační tituly pro podání žádosti o podporu financování e-Go- vernmentu na údržbu a provoz systémů 5% 12% 17% 34% technická online poradna 7% 13% 13% 33% přímý a vyslovený zájem občanů pro digitalizaci 7% 5% 5% 17% kvalitnější připojení k internetu 2% 2% 9% 13% Závěrečná část šetření se věnovala preferencím služeb e-Governmentu , a to samostatně stran online služeb občanům , a dále pak správy obce online . U kaž- dé z nabízených služeb se respondenti mohli vyjadřovat na Likertově škále (1-5) od nejdůležitější (1) po nejméně důležitou (5). V rámci služeb pro občany byly identifikovány následující oblasti:  vyřizování správních poplatků online 0 poplatky ze psů, rybářské lístky, občanské průkazy, řidičské průkazy, pasy, ohlášky, zábory apod.

9

Made with FlippingBook Publishing Software