Utdanning nr. 16 - 2015

Aktuelt

Folkehøgskoler vil ta imot flyktninger FLYKTNINGKRISEN: Folkehøgskolene rundt om i Norge åpner dørene for flyktninger. Noen skoler tar imot flyktninger som elever, andre har tilbudt sengeplasser. – Folkehøgskolene har alltid vært et humanitært skoleslag med bistandsprosjekter i mange land. Nå trengs det i Norge, sier Edgar Fredriksen, leder i Folkehøgskolerådet. (©NTB)

Markering

Om lag 700 personer deltok i toget i Namsos i Nord-Trøndelag torsdag 24. september. Toget ble avsluttet på festplassen med taler og sang. FOTO ESPENFOSSLAND,NAMDALSAVISA

Gikk i tog for vennskap

TEKST PaalSvendsen | ps@utdanningsnytt.no Bakgrunnen er videoen som ble filmet i Namsos 5. juli og lagt ut på nett. Videoen viser en mann som tvinger en utenlandsk statsborger ned i bak- ken for så å slå hodet hans i asfalten; alt dette mens kameratene filmer og ler. Novellekonkurranse og allsang – Det er ikke et slikt samfunn vi skal være, sier Knut Storeide, faglig leder i grunnskolen i kom- munen, til Utdanning. Gjennom Vennskapsuka forsøker kommunen å påvirke holdningene til barn og unge gjennom blant annet novellekonkurranse, foreldremøter i Etter publiseringen av en video som viser en syrisk flyktning som ble banket opp, arrangerte Namsos kommune forrige uke Vennskapsuka. 700 mennesker avsluttet uka med et tog gjennom byens gater.

skole og barnehage og vennskapstoget. Uka ble avsluttet 24. september med et tog hvor 700 personer deltok. Det var appeller fra ung- domsrådet ved Martine Arnø, som snakket om viktigheten av at «alle har minst én venn». En novellekonkurranse ble avsluttet, og vinneren ble trukket og presentert. Det var også kulturelle inn- slag fra Olav Duun videregående skole og Namsos kommunale kulturskole. Seansen på festplassen i Namsos ble avrundet med en nykomponert vennesang, før de oppmøtte dannet en ring og sang «Barn av regnbuen» av Lil- lebjørn Nilsen. – Mobberne har sitt å stri med – Manifest mot mobbing skal være mer enn bare en underskrift på et papir. Vi engasjerer derfor et helt samfunn når vi gjennomfører dette for første gang, sier Storeide. Ungene ble blant annet utstyrt med et venn- skapsbånd på håndleddet som bevis på vennskap, men det ga også andre fordeler ved flere av kom- munens etablissementer. – Vi har også leid inn Guttorm Helgøy, som har sydd sammen et foredrag om mobbing som alle skoler, barnehager og videregående skoler viser

til foreldre, og til elevene i videregående, sier han. Foredraget kan du se på utdanningsnytt.no/ vennskap2015. I et intervju på side 28 i dette nummeret av Utdanning står mobbere fram og etterlyser fokus på årsakene til at de er mobbere. – Kan et slikt arrangement virke fremmedgjørende for personer som er mobbere, og som heller kunne trengt hjelp? – Tema har vært «Bry deg». Det innebærer at man også skal bry seg om mobbere. Ofte har denne gruppen sine utfordringer å stri med, og Helgøy beskriver det veldig godt i sitt foredrag, sier Storeide. Hele samfunnet Storeide forteller at arbeidet ikke bare retter seg mot barn og unge. – Vi vil ha med hele samfunnet, og vi vil ha folk til å tenke «hvordan kan jeg bidra til at mob- bing ikke skjer i mitt nærmiljø». Vi ønsker at folk skal tenke på vennskap mer enn mobbing, altså på det positive som oppstår når man er sammen med venner. Alle i et samfunn må ansvarliggjøres, sier han.

4 | UTDANNING nr. 16/2. oktober 2015

Made with