SchwartserneISværtegade

Omslaget er en gengivelse af fragmenter af professor Ejnar Nielsens mosaikarbejder i Det kgl. Teaters nye scenes portrum - skænket af Frans Schwartz’ Legat. Forsiden forestiller H. C. Andersen-gruppen. Bagsiden forestiller Niels Bohr-gruppen. Udgivet af I. G. Schwartz & Søn Aktieselskab i anledning af selskabets 150 års jubilæum . Trykt hos bogtrykker L. W ichmann, København aktieselskab. Papir: Specialtryk fra De forenede Papirfabrikker. Kli­ cheer udført af reproduktionsanstalten Clichefa, København, bogbin­ derarbejdet udført af Carl Petersens Enke Aktieselskab.

Trykt i 1500 eksemplarer, hvoraf dette er nr.

Made with