S_Charlottenborg_1933

Bogens Udgivelse er forestaaet a f Professor Kai Gottlob, Bibliotekar Aage Marcus og Arkitekt Steen Eiler Rasmussen. Tilrettelæggelsen er foretaget a f Arkitekterne Ib Andersen og Viggo Møller-Jensen.

Bogen er trykt i Nordlundes Bogtrykkeri, København. Ætsningerne er leveret a f F. Hendriksens Reproduktions-Atelier. Lystrykkene er udført a f Pacht & Crones Eftf. Fotografierne er optagne a f Fotograf Vagn Guldbrandsen. Papiret er fra De forenede Papirfabrikker.

Made with