086544946

ÅNGBÅTSTURER I ÖRESUND

u n d e r S O M M A R E N 1 8 8 4. A l l a Öresundsb&tar l ägga til l v id , , Gamme l h o lm “ . Angbätarnas afgång från de svonska stationerna är oftor svensk tid, ca. 12 minuter tidigare än dansk tid.

Helsingör— Köpenhamn: Ångbåt: 6,45f. m. 272, 77*0. m. Söndagar tillika 87s o. m. (Medio augusti afgång 67* o. m. instället för 7 % o. ra. Taxa som Malmö—Köpenhamn. Köpenhamn— Rungsted och mellanliggande stationer, Skovshoved, Bollevue, Tårbäk, Skodsborg, Vedbäk: Ångbåt: 9 f. m. 1274» 372, 472, 572 e. m. Rungsted— Köpenhamn och mellanliggande stationor: Ångbåt: 67 j , 7,36 f. m. 2, 3,28, 8,26 e. m. Helsingborg— Köpenhamn: Ångbåt: 6,1S, 11 f. m. 2, 7 e. m. Söndagar 11J/4istället för 11. Söndagar tillika 8 e. m. Köpenhamn— Helsingborg: Ångbåt: 7 f. m. (söndagar 772 istället) 9 f. m., 472 o. m. Söndagar tillika 12 natt. Taxa: I. 2,2b. II. 1,7B; tur och retur I. 3,00. II. 2,J5. Lusttur-biljottor på sön- och hälgedagar, retur samma eller följande dag I. 2,2B, II. 1,76.

Malmö— Köpenhamn:

Ångbåt:

9V4, 103/4, f. m. I,55, 3. Söndagar 41/aistället

6’/a c. m. Söndagar dessutom extra ångbåt. Köpenhamn— Malmö:

Ångbåt: 6 % 8,20, l l ‘/4 f. m. 2,40, 4»/2, 6,20, e. m. Sön­ dagar dessutom extra ångbåt. Taxa: 1. 1,B0. II. 1,00; tur och rotur I. 2,2B. II. 1,B0. Lust­ tur-biljetter på sön- och hälgedagar, retur samma eller följande dag I. 1,B0. II. 1,00. Landskrona— Köpenhamn: Ångbåt: 8J/2, f. m. 3,10 o. m. Söndagar dessutom 10 e. m. Köpenhamn— Landskrona: Ångbåt: 11,50 f. m. 5,36 e. m. Söndagar dessutom 6,30 f. m. 12 natt. Taxa som Malmö—Köpenhamn. Köpenhamn— Helsingör: Ångbåt: 7 f. m. (söndagar 7*/2 istället) 9 f. m. 372, 41/2e. m. Söndagar dessutom 12 natt. Tilläggsblad till „Vägledning för

svenska lustresande i Köpenhamn" och närmasto omgifningar, samt för utflykter till Roeskilde— Klampenborg— Helsingör och mollanliggando stationer. Fem te upplagan.

Made with FlippingBook - Online catalogs