Kwaliteitsrapport 2018 poster

De Passerel in beeld

2018

Wie wij zijn Bij De Passerel werken 515 mensen, zij doen dit met veel passie, plezier en energie!

Sinds september 2018 hebben we een nieuwe bestuurder, zij heet Aukina de Bruin. Samen met Aukina werken we er iedere dag aan om een mooie organisa­ tie te blijven die passende ondersteuning biedt aan mensen die dat nodig hebben.

463

515 424 91

486

195

Waarom wij er zijn In Nederland leven we samen, jij hoort daar natuurlijk bij. In ons leven willen we dingen doen die we leuk vinden en waar we goed in zijn. Het lukt niet iedereen om dit alleen te doen, soms heb je daar hulp bij nodig. Bij De Passerel staan we naast jou om jou die hulp te bieden, we zijn er trots op om dit te mogen doen!

Ook wij hebben een huishoudboekje, dit noemen we onze financiën. Hier hadden we in 2018 veel aandacht voor. Er werd meer geld uitgegeven, dan dat er binnenkwam. Dat kan na­ tuurlijk niet te lang duren. Nu gaan we gelukkig weer de goede kant op!

Bij ons werken 438 begeleiders en 77 ondersteunende medewerkers

J e u g d w e t

W e t l a n g d u r i g e z o r g

Totaal 949 cliënten

472

Eerder maakten we een vast rooster voor de teams en locaties. Nu kijken we beter naar wanneer het nodig is dat begeleiders aanwezig zijn. Dat was eerst een enorm gepuzzel, maar het helpt ons nu om beter met onze tijd om te gaan.

W e t m a a t s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n i n g

Voor wie wij er zijn Wat maakt het wonen op onze locaties zo fijn? Bekijk de filmpjes: https://youtu.be/SQ2A0c0of4I https://youtu.be/i2IovAri0tA

282

438 begeleiders

77 ondersteunende medewerkers

Wat maakt het werken bij De Passerel zo boeiend? Bekijk het filmpje op onze website: https://youtu.be/YM87TnXJigo

2018 was een druk jaar, er is door ieder­ een hard gewerkt. We vinden het erg belangrijk dat mensen gezond blijven en plezier in hun werk houden. Dit krijgt onze aandacht in 2019.

De Passerel geeft ondersteuning bij

Wonen

Werken

Logeren

Jouw thuis

Jou op school

Vrije tijd

Leren en spelen

Waar wij zijn In Apeldoorn, Vaassen, Epe, Oene, Twello en Wilp zijn onze locaties voor wonen, (arbeidsmatige) dagbesteding en logeren. We ondersteunen je ook thuis of op school.

36

De thema’s van 2019

1

3

5

7

9

Jij gaat over jouw eigen hulpvraag

Weten wat we belangrijk vinden Binnen een organisatie is het belangrijk om te weten wat je belang­ rijk vindt. Waar je aan wilt werken en op welke manier. Hoe je wilt samen­ werken en wat je van elkaar mag verwachten. Het is goed om daar met elkaar weer even bij stil te staan. Wat we doen, doen we goed Dat wat we doen, willen we zo goed mogelijk doen. Er is altijd ruimte voor verbetering. Daarvoor is het nodig om te blijven leren. De manier waarop wij leren, maken we nog meer onderdeel van ons dagelijks werk. 4

Goede medewerker zijn en blijven Bij ons werken mensen die weten wat ze doen: vakmensen. Omdat dingen veranderen, is het belangrijk dat we blijven leren. In 2019 leren begeleiders werken met methodieken, die helpen om jou nog beter te kunnen ondersteunen. Locaties en gebouwen We hebben 36 locaties, deze willen we goed onderhouden. Soms zijn de gebouwen verouderd en niet meer van deze tijd. Of wordt er een nieuwe locatie geopend. Om dit goed te regelen maken we een plan en zetten we de afspraken op papier. 6

Goede medewerkers zoeken en houden

Geen geldzorgen Er komt voldoende geld binnen en we geven niet teveel uit. In 2019 willen we ons huishoudboekje in balans hebben.

Als onze cliënt bepaal jij waarbij je hulp wilt en op welke manier. Begeleiders ondersteunen jou waar nodig. En wat je zelf kunt, doe je natuurlijk gewoon zelf. Samen met jou en/of jouw familie gaan we in gesprek over wat jij nodig hebt. Onze manier van werken helpt om jou zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij werken sinds 2015 met zelf­ regulering. Dit betekent dat begelei­ ders zoveel mogelijk zelf mogen beslis­ sen hoe ze hun werk doen. We hebben gemerkt dat er nog veel onduidelijk is over deze manier van werken. 2

In de zorg zijn veel begeleiders nodig en goede, nieuwe, medewerkers zijn niet altijd gemakkelijk te vinden. Het naar je zin hebben op je werk is heel belangrijk. Wij willen een goede werkgever zijn, een organisatie waar mensen graag willen werken. Ondersteuning voor begeleiders Begeleiders werken elke dag met jou samen, ze helpen jou waar je dat nodig hebt. Daarvoor hebben ze zelf soms ook hulp nodig. Iemand die iets voor ze regelt of uitzoekt. Soms is het onduidelijk waarvoor ze hulp kunnen vragen. Dat willen we verbeteren. 8

10

In 2019 gaan we verder met wat goed gaat en we werken aan wat beter kan. Er is een plan gemaakt met de 10 belangrijk­ ste thema’s. Daar horen veel acties bij. Als je hier nieuwsgierig naar bent, bekijk ze dan op pagina 18 en 19 van ons kwaliteitsrapport 2018 via onze website www.de-passerel/kwaliteitsrapporten.

De Passerel werkt samen Niemand kan het alleen en samen kom je verder. Wij vinden het belang­ rijk om samen te werken, binnen en buiten onze organisatie. Daarvoor is het belangrijk dat wij anderen opzoeken en dat zij ons ook weten te vinden. Dat we zichtbaar zijn.

We hebben ook een film­ pje om te vertellen over het jaar 2018 en wat wij in 2019 belangrijk vinden! Deze kun je kijken via deze link: https://youtu.be/2PqprODtdKE

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online