kraks vejviser 1995 danmarks 30000 største

ALLE kan få adgang til nøgle ­ informationer om ALLE danske selskaber Dansk erhvervsliv udvikler sig med rivende hast. Derfor er det vigtigere end nogensinde at have de aktuelle oplysninger. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer og ajourfører nøgleinformationer om danske selska ­ ber, erhvervsdrivende virksomheder og -fonde i Danmarks officielle erhvervsdatabase. Derfor ud ­ vikler databasen sig i takt med dansk erhvervsliv. Via Publi-coms Informationssystem får Deres virksomhed ikke alene adgang til nøgleinformati ­ oner om Danmarks største, men også om de reste ­ rende selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og -fonde, der er registreret i Erhvervs- og Selskabs ­ styrelsen. Her kan De bl.a. hente informationer om sel­ skabernes stamdata, oplysninger om selskabernes bestyrelse, direktion og storaktionærer og udvalgte hovedtal fra aktieselskabernes seneste regnskaber. For blot at nævne et par enkelte eksempler. Ønsker De on-line tilslutning til Informations ­ systemet, koster det kun kr. 375,- (incl. moms) i oprettelse, og herefter betaler De efter forbrug. Vil De vide mere om Publi-coms Informations ­ system og de muligheder, der er forbundet med on-line tilslutningen, så ring, skriv eller fax.

292827237 101 Københavns kommune

Made with FlippingBook - Online magazine maker