KøbenhavnsGader_1728-1795

Fig.19. S. 107. Synder i spansk Kappe 1784. Efter Howard: Appendix to the State of the Prisons, 1784. (Motivet taget fra en københavnsk Gade). - 20. - 111. Kanefart ved Fakkellys over Holmens Bro, 1790erne. Efter Tegn. af Jens Juel (Kobberstiksamlingen). - 21. - 115. Færdsel forbi Set. Petri Kirke. Efter Stik af Qvist. Udsnit. - 22. - 121. Københavnske Gadefigurer i 1790erne. Efter Tegn. af C. D. Fritzsch (Kobberstiksamlingen). - 23. - 129. Amagerkone paa Gaden. Efter gi. Maleri paa Dansk Folkemuseum. - 24. - 135. Baandjøde. Efter Maleri af Cramer (Generalkonsul Johan Hansens Malerisaml.). - 25. - 141. Bonde med grønne Kranse. Efter gi. Maleri paa Dansk Folkemuseum. - 26. - 145. Skærsliber, ca. 1780. Tegnet efter Støbeform til Tinfigur fundet ved Nørrebros Dæmning (Dansk Folkemuseum). .»

KØBENHAVNS KOMMUNES lOTEKER

Billederne udførte i F. Hendriksens Reproduktions*Atelier.

Made with