Handreiking iWmo-standaard

VERSIE 1.0 | Handreiking iWmo-standaard | 18 juli 2014

mogen niet en bepaalde persoonsgegevens mogen wel. Bij voorwaarde 9 ligt het niet voor de hand dat bij een bericht over de aanvang van de ondersteuning of een bericht over de beëindiging aanvullende bijzondere persoonsgegevens over de cliënt opgenomen worden. Dit zijn immers geen erg inhoudelijke berichten over de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen. Bij een bericht over de mutatie van de ondersteuning kunnen aanvullende bijzondere persoonsgegevens over de cliënt noodzakelijk zijn als reden en achtergrond voor de mutatie.

Bijlage 2 is opgesteld door mr. Eric Schreuders van Net2Legal

Pagina 37 van 37

Made with