S_OpmaalingerUdgivneAfForeningenAf3.DCBR.1892

2 d e t BIND. 1905— 12

FORENINGEN AF 3DIE DECBR. 1892.

INDGANGSPARTI VED FREDERIKSBERG HAVE. SØNDRE BYGNING.

GAVL.

SNIT.

'f..—, -.i'-

i

eta Qf***

'^hhouxOí i &*hfonm4*/Ls f'Joo'a/. 071ae)tsi4 o‘ / (jyd-ftyiseds3•'■D ck J, j /75 * /.

Ml? Ckirn. £ Qi'~

j S

S o

tf

36

A ' I I I 1=3=

FOTOL1TH. PACHT & CROME

Made with