Kraks Vejviser 1995 gaderegister A-K

Danmarks 30.000 største virksomheder "Jeg ved, hvem de er. Men jeg kender ikke deres økonomi, ledelse og ejerforhold". Marketingchef Carsten Dilling, IBM Danmark A / S

ABC PEJSE INDUSTRI A/S Nydamsvej 53 8362 Herning Hf. 86 92 18 33 Fax 86 92 22 18 Antal ansatte: 5 0 -9 9 Branche: Maskinindustri Se Fag: Pejse og brændeovne 2657 EjerforholdNagn Hvam Pedersen > B est: adv. Niels Opstrup fmd., bager­ m est Hans Peder From, dir. Flemming Sørensen, M ette Børsting m .repr., M ica- hei Macon m.repr Direktion: Adm . direktør Vagn Hvam dersen

Med bind 3 har du mulighed for at gå i dybden med Danmarks 30.000 største virksomheder. Check de økonomiske forhold 3 år tilbage og få indblik i hvilke personer, der leder virksomheden, og ejerforhold.

Et ideelt opslagsværk, når man f.eks. hurtigt skal evaluere kunde­ emner, så du kan målrette din salgsindsats. I øvrigt et udmærket supplement til f.eks. en marketingdatabase. • Markedsvurdering • Konkurrentovervågning 3 års økonom iske nøgletal; omsætning, brutto­ fortjeneste, resultat før skat, egenkapital Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere Ejerforhold Bruges a f direktionen, økonomi-, salgs-, marketing- og indkøbsafdelingen. • Risikovurdering a f kunder, leve­ randører og samarbejdspartnere

Bankforbindelse: U nibank R eg.nr/Jr 105 1 8 2 /1 9 8 5 A ktkap.: 3 .2 0 0 .0 0 0 Økonom iske nøgletal

06/93

06/92

(m ili.): B.fort: Resul.: Bal.: E.kap.:

16,1 0,8 16,1

24,2

ABC

Organisationer og myndigheder "Jeg ved, hvem jeg skal i kontakt med. Men jeg ved ikke, alt om dem" Dataassistent Else Marie Ipsen, Dansk Industri

ERHVERVS­ MINISTERIET Slotsholmsgade 10 1216 København K

Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 Minister, folketingsmedlem Mimi Jakobsen Ministersekretær Lise Bardenfleth Fuldmægtig Bent Lindhardt Andersen Departementchef Jørgen Rosted Afdelingschefer: Jørgen Hammer Hansen, Anders Kretzschmar, Finn Lauritzen Kommiteret Jørgen Bredholt Administrationssekretariatet: Adm inistrationschef Mogens Bech 1. ko n to r: Kontorchef Victor Kjær 2. ko n to r:

bind 4 hjælper dig med at få overblik over alle offentlige og private institutioner. Et værdifuldt værktøj når du skal i kontakt med interesseorganisationer, foreninger og institutioner. Eller til at søge råd og vejledning i den offentlige administration.

• Handels-, håndvæ rks-, industri- og andre faglige foreninger • Nøglepersoner, arbejdsom råder, form ål, adresser o.m .a.

2 0.0 00 offentlige og private institutioner Administrationen i stat, am t og kommuner Kommissioner, råd og udvalg Erhvervsorganisationer

Bruges a f personer med kontakt til virksomhedens offentlige- eller branchemæssige interessenter, f.eks. direktion, personale, økonomi, marketing og salg.

"Jeg kan ikke vide alt. Men jeg kan få alt at vide - på få sekunder!" Dokumentalist Pia Helsted, HB-Info, Handelshøjskolens Biblioteks Erhvervs-Service

Med Kraks Erhvervs Information på CD-Rom får du hurtig og nem adgang til al relevant information om 60.000 virksomheder. CD-Rom'en er et ideelt værktøj til indhentning a f information om mange virksomheder på kort tid, f.eks. i forbindelse med salgsplan­

lægning, direct marketing aktiviteter, markedsundersøgelser m.m. • Grundoplysninger om 6 0 .0 0 0 virksomheder • Søgemuligheder på faggrupper, branchebeteg- neiser, produkter, agenturer, varemæ rker, geo- grafi, økonom iske nøgletal, antal ansatte o.m .a. • Overførsel til filer Bruges a f de ansvarlige for salg, marketing og indkøb. • Direkte print mulighed

• Økonom iske nøgletal på alle selskaber * Direktion og ledende medarbejdere

Made with FlippingBook HTML5