Kraks Vejviser 1995 gaderegister A-K

943

KAAS ALLÉ

30 Christiansen Børge prak. 42 89 25 33

34 (2000)

Christoffersen C 31 22 09 97 Hadersland Anne Sofie 3, 22 88 67 Marding Torb. socialrådg. 31 31 04 45 Pihi Ivan malerm. 31 22 68 78 Wilken Lise & Torben 33 25 24 21

8 Robbert H filminstr. 44 96 20 54 Robbert Jytte aut. turistfører 44 98 20 54 10 Djarling Franck Pel.mek. 44 98 89 72 14 Boserup Dan Winther reprs. 44 98 10 94 16 Pedersen Vald. & Eivy 44 44 02 76 18 Helt Inge Lise 44 98 11 34 KAAS ALLÉ 2900 Hellerup Kort 128 B5 (Statsminister, f. 1758 d. 1827, ejede en tid Bemstorff Slot og Heslegård) 11 Rasmussen Eiv. Skjold 31 61 22 09 Skjold Rasmussen Inger pianistinde 3162 7732 13 Kuriyam Haruyasu Hemmeligt nr. 15 Clemmensen Finn H cand.techn.soc. 31 61 03 03 Selchau Mette cand.scient. 31 61 03 03 17 Vogt Ole market.chef 31 62 85 03 19 Pedersen Poul Nyrup eksportch. 31 62 30 67 Pedersen Ulla Lenken 31 62 30 67 23 Jørgensen Bente T 31 62 89 25 Thiim Flemming 31 62 89 25 25 Jensen Else Marie 31 62 25 70 27 Dybbøl Kirst. & Jens 31 62 30 52 29 Hebjørn Lars lektor 31 6202 11 31 Stærbo Lene & Claus 31 62 20 07 33 Rasch Lone læge 31 61 20 41 35 Nordlunde Lilly 31 62 23 30 37 Udengaard Merete fuldm. 31 6, 27 3, Rygaard Henrik Anker læge 3, 61 20 4, Kommune: Gentofte kommune Sogn: Helleruplund Valgkr.: Gentofte Politikr.: Gentofte

Andersen Mogens brandmd. 31 5910 50 Hildebrandt Hanne pædagog 31 59 1050

36 (2020)

KØRVELSTIEN 2770 Kastrup Kort 159 C5

Holm Ragnar vognmd, 31 55 47 34

38 (2021)

Nielsen Ib ing. 31 58 68 36

Kommune: Tårnby kommune Sogn: Kastrup

40 (1996)

KAALUNDSVEJ 3520 Farum Kort 105G4-H4

Munch Ant. søløjt. 31 58 59 22

Valgkr.: Amager Politikr.:Tårnby

42 (1987)

Petersen Karin 31 58 45 62

44 (2022) 46 (2023)

Kommune: Farum kommune Sogn: Farum

1 Gallus Susanne Hemmeligt nr. Hansen Niels Jørgen 32 50 93 76 Jørgensen D 32 50 78 94 Nielsen Ole Johs. 31 512361 3 Andersen Elisab. fru 31 51 12 70 Jensen Einer Harder 32 50 22 72 Michelsen Allan Henr. 32 50 85 71 Olsen Minna fru 31 51 58 77

Valgkr.: Hillerød Politikr.: Hillerød

KÅLMARKEN 2860 Søborg Kort 127 D3-D4

1 Sichlau Birte sygepl. 42 95 42 84 Sichlau Per cand.polit. 42 95 42 84 1A Jørgensen Ole Bill 42 95 88 49 Kjær Tove 42 95 88 49 IC Kernel Peter429577 28 3 Boutrup Anne-Mette 42 95 30 37 Hansen Helle 42 95 54 95 Skakon Sten Jan 42 95 54 95 5 Ebert Bjarke 42 95 18 37 Hansen Anne Birthe B 42 9518 37 7 Bonnevie Inger Maria eksped.sekr. 4295 1880 9 Gregersen Kaj ing. 42 95 20 14 13 Jensen Jens Chr. arkit. 42 951914 15 Skou Susanne dekoratør 42 95 46 70 17 Bruun Henrik ing. 42 95 68 70 Falkow Rikke arkit. 42 95 68 70 19 Helle-Nielsen Inger & Bent 42 95 24 93 23 Mandel Birgitte rekl.tegn. 42 95 12 12 Hesselbjerggaard Simone 42 95 71 71 33 Asmussen Jan S sognepr. 42 95 0, 15 33B Farum Kirke 42 95 78 25 Farum Kirkegårdskontor 42 95 21 69 35 Bertam Nina 44 99 99 05 2 Vilhelmsen Gert ing. 42 95 7151 2B Kirchmeier-Andersen Sabine & Jens Carl 44 99 13 70 4 Jensen Torb. 42 95 16 80 Mandel Charlotte 42 95 60 04 Nielsen Niels Thøger 42 95 21 07 6A Palm Niels 42 95 58 53 Pedersen Niels Palm Hemmeligt nr. 6C Lindau Hanne psyk. 42 95 24 29 8 Bagh Jette 42 95 4, 15 Lerche Peter læge 42 95 41 15 10 Christensen Jørg. smed 42 95 46 73 12 Haagensen Holg. murerarb.md. 42 95 15 54 14 Andersen Poul Fafd.ch. 44 99 99 00 16 Andersen Sv.Å. 42 95 62 56 20 Jørgensen Niels Lihn cand.polit. 42 95 45 65 Jørgensen-Kolind Inge fysioterap. 42954565 22 Olsen Karin 42 95 58 79 Olsen Ole 42 95 58 79 24 Jørgensen Bent Chr. 42 95 46 50 Rudolf Steiner Skolen Solhjorten 42 95 46 50 Steiner Rudolf Børnehave Lille Bjørn 4295 3618 32 Degne-Distrib, Forlaget 42 95 11 48 Hartmann Poul viceskoleinsp. 42 95 11 48 34 Mikkelsen Tage Seier 42 95 73 63 36 Andersen Birthe 42 95 37 32 40 Nielsen PH civ.ing. 42 95 07 46 42 Kristensen Hans Henn. civ.ing. 42 95 04 90 Schrader Åse Voss glasgravør 42 95 04 90 44 Fink 142 9517 91 46 Schack Preb. adm. dir. 42 95 32 30 48 Jensen Henn. sawrk.arb. 42 95 1581 50 Bendtsen Lise 44 99 61 07 Brolin Martin 44 99 61 07 52 Petersen Anne-Lise 42 95 20 54 54 Rishede-Hansen Bent lagerchef 42 95 35 56 Myrhøj Jensen Birthe rekl.tegn. 42 95 1914 25 Vibe Chr. docent 42 95 01 24 29 Lund Lisb. læge 42 95 61 73 Sørensen Søren spec.læge 42 95 61 73 31

Kommune: Gladsaxe kommune Sogn: Gladsaxe

Valgkr.: Gladsaxe Politikr.: Gladsaxe

KÅLAGERVEJ 2300 København S Kort 158 H6-J6

5 AagaardR 31 678395 7 Strauss Niels 31 67 35 71 9 Jakobsen Poul Rindom kons. 31 67 50 80

Kommune: København kommune Sogn: Solvang Valgkr.: Sundby Politikr.: København Politist.: 4 Kvarter: Sundbyvester Socialcenter: 27

11 Jardrup Jan 3 , 56 17 82 15 Egholm Bent 31 67 99 76 TRADEG 31 67 5358

17 Larsen Poul civ.ing. 31676389 19 Pedersen Ove Hedebo 39 69 70 57 21 Jensen Steff snedker 31 67 28 30 25 Møller Tørring Birgitte 39 66 64 46 27 Administrationsselskabet af 11. Maj 1992 ApS 39 69 46 60 Nielsen Henrik 39 69 96 60 29 Hvalsøe Maud sygepl. 39 66 80 06 Kristensen Niels 39 66 80 06 33 Laursen Ole Blaase ship.ass. Hemmeligt nr. 4 Hjelmholm Pbankfuldm. 31673443 Petersen Dan bankfuldm. 31 67 34 43 6 Holst Karen Hemmeligt nr. Madsen Heidi Hemmeligt nr. 8 Bonnett Michael 3167 82 95 12 OlssonT 31 56 40 76 14 Express Gulvservice 39 69 06 30 Frederiksen Helle & Mogens 31 56 36 38 16 Thøgersen Heddi lægesekr. Hemmeligt nr. 18 Klausen Inga o.ass. 39 69 91 93 20 Arlyk Steen Arne postbud 31 56 49 96 26 Madsen Helle Skatte matrikeltekn. 31 67 92 23 Madsen Henr. bygn.konstr. 31 67 92 23 28 Elmeq 39 66 36 66 36 Sørensen Mich. Bredal 31 56 51 08 38 Rasbøl Elva 31 5638 06

1 (2017)

( - Englandsvej 226) Voller Lilian ass. 32 97 1881

3 (1980)

Langsted Kirst. & Ib 3, 58 49 26

5 (1974) Linck Mikkel Schiøler kont.elev 32 84 66 16

7 (1975) 9 2016 11 (1988)

Hansen Leif 31 59 53 94 Staalhøj Lise 31 595394

13 (2015)

Kristensen Lisb. kont.ass. 31 59 13 01

15 (2014)

Buntzen Hanne apot.ass. 31 58 58 85

17 (1983) 19 (2013)

Jacobsen Benny tlf.mont. 31 58 00 12 Låsevagten 31 59 58 58

21 (2002) 23 (2012)

Møller Vagn jord- & betonarb. 31 58 29 48

25 (2011)

Petersen H 31 588418

KAALUNDSGADE 1664 København V Kort 148 B5 (Digter, f. 1818 d. 1885)

27 (1994)

Maagaard Hansen Birgit Hemmeligt nr.

29 (1977)

Lauritzen Gunni inkass. 31 58 51 88

31 (2010)

Erleben Jan 31 58 85 42 Langsted Linda 31 58 85 42

Kommune: København kommune Sogn: Skt. Mattæus Valgkr.: Vesterbro Politikr.: København Politist.: 5 Kvarter: Udenbys Vester Socialcenter: 6

33 (2009)

Franklin Palle musiker 31 55 65 09

35 (1970)

Deckmann Jensen Poul offsettr. 31 59 52 05

37 (1973)

B.L.P. Tagdækning 31 58 7, 31 "Poulsen Bent tagdækker 31 58 71 31

1 (-Vesterbrogade 79) 5 581)

39 (1982)

( - Oehlenschlægersgade 4) Aller Charlotte 3, 31 0150 Barfod Jan R31 211016

Fosse Jan afd.led. 32 97 38 43 (1999) Andreasen Elly 31552051

41

43 (1968)

Bech Rune Dueholm 3121 7660 Diederichsen Louise 31 2176 60 Højlund Mette 31243924 Larsen A Psnedker 31 24 21 94 Lund Dorthe E31 21 1016 Nielsen Jan H bygn.snedker 31 22 14 38 Skjærbæk Helle 31 23 87 84 Stendorf Hansen Peter 3, 24 49 30

Hansen Aa, sporvejsfunk. 31 58 06 34

45 (1978)

FM Totalservice 31 55 03 04

47 (2008)

Nielsen Annette & Frank 31 58 31 29

56 Hattens Torben prak. 42951023 58 Clausen Lif Egeberg 42 95 67 66

49 (1997)

Kubstrup Erl. 31 582399

51 (2003) •4 (2001)

Sørensen Grethe 3, 24 39 24 Sørensen Peter G 31 21 48 99 Tangerud Susanne 3, 21 63 28

KAARESVEJ 2880 Bagsværd Kort 126 Kl & 127 A1

Santiago Pilardo 31 58 04 22

2 (-Vesterbrogade81) 4 587) (Ejerlejligheder)

6 (1969)

Nielsen Henn. ass. 31 59 7256

8 (1965)

Kommune: Gladsaxe kommune Sogn: Stengård

Hvidberg Henr. 31 55 49 ,7

Brodthagen Elna skuesp. 31 31 07 18 Hindberg Axel Ludv. pianist 31 3116 97

10 (2004)

Valgkr.: Gladsaxe Politikr.: Gladsaxe

Raaballe Niels Jørgen cand.scient.soc. 31 55 53 66 Vestergaard Bodil 31 55 53 66

Kamp Thomas 31 22 99 00 Krasson Axel 31 23 26 56

Madsen Michael Kvist 31 22 56 00 Martin Søs bankass. 31 21 44 49 Midtgaard Lene 31 22 96 8, Mogensen Lars 3, 23 97 27 Rønn Birgitte 31 229900 Schaadt Lone 31 242327 Skree Heri. 31 2, 2099 “ Wolsgaard Lars 31 23 97 27

3 Bahn PE major 44 98 04 73 5 Andersen Inge Lise Rosengaard ekspeditrice 44 98 95 74 7 Hansen Anette 44 98 1694 9 Hjørnholm Gudr. fra 44 98 73 10 13 Saxbjørn Leif 44 98 35 13 15 Henningsen Hans sekr. 44 98 21 04 Henningsen Karen 44 98 2104 17 Thyrring K dir. 44 98 39 56 19 Rasmussen Bent Willy o.lærer 44 98 40 70 Rasmussen Bente afspænd.pæd. 44 98 40 70 21 Wang Erik sekr. 44 98 38 05 23 Djarling Niels postbud 44 44 27 15 Trykpunktet 44 44 1000 25 Dansk A.V. Kommunikation 44 44 43 04 Steffensen Amy kont.ass. 44 98 35 07 27 Clasen Bodil faglærer 44 98 29 65 Clasen Ole rev. 44 98 29 65 29 Østergaard Henn. typograf 44 98 74 41 2 Svitzer Erik sekr. 44 98 09 26 4 Førgen Birthe 44 98 74 27 6 Nielsen Preben Slot 44 98 53 08

12A (2005)

Jensen Klaes laborant 32 97 43 71

14 (1991)

Braarup Sv. 31 58 11 73

16 (2006)

Brøgger Jette Vibeke 31 58',3 16 Nielsen Søren Nors 31581316

6 (586)

18 (1979)

Elbo Mariann 31 22 42 63 Folkmann Irene 31 21 09 78 Henriksen Mette 31 24 26 19 Jørgensen Karen hosp.medhj. 312, 7077 Kålund Auto 31 31 4945 Møller Ulla cand.mag. 31 23 43 83 Obel Pia pædagog 31 31 55 04

Kjeldsen Bertel 32 97 55 35

20 (1976)

Scheel Michael Stenner 31 59 58 56

22 (2007) 24 1992 26 (1995)

Herreholm L Estrup Hemmeligt nr.

Petersen Edith 31 21 55 16 Petersen Lone 31 31 42 88 Schwartzlose Lau 31 21 09 78 Wæver L salgschef 31 23 43 83

28 (1971)

Glimø Jackie anl.gartn. 31 58 51 70

30 (2019)

Gram Jacobsen J 31 58 29 23

8 (582)

32 (1990)

( - Oehlenschlægersgade 6)

Andersen A 31 582097

Veje med * foran navnet ligger uden for Husregisterområdet, som er vist på side 14

Made with FlippingBook HTML5