kraks vejviser 1982 gaderegister A-K

Benyt Dem af Bikubens erfaring med forvaltningen af 15 mia. kroner.

Vterdipapirer er vigtige dokumenter. Løb ikke den risiko, der er forbundet med at have obligationer, aktier eller pantebreve liggende hjemme eller på Deres kontor. Flyt disse værdipapirer til sikre forhold i vore moderne boks­ anlæg. Vi gør arbejdet for Dem. Vi klipper og indløser kuponer. Vi indkasserer renter og udbytte. Vi sørger for ind­ kassering af ydelser på pante-og gældsbreve, og de indgåede beløb overføres omgående til forrentning på Deres konto. Vi indløser udtrukne obligationer til rette tid og overvåger samtlige offentliggørelser af aktie­

kapitaludvidelser og holder Dem underrettet herom. Forvaltningsafdelingen har mange års erfaring med køb, salg og admini­ stration af værdipapirer. Vi opstiller forslag til investering i værdipapirer og gennemgår gerne Deres behold­ ning af værdipapirer og udarbejder et forslag til ombytning med henblik på en forbedret investering. Tal med Bikubens Forvaltnings­ afdeling, Lyngbyvej 32,1., 2100 København 0 . Telefon (01)180133. - eller tal med Deres nærmeste Bikuben-afdeling.

(§) Bikuben

Made with FlippingBook flipbook maker