Winebow Monthly Varietal June 2017 NY

Order: 1-800-445-0620

WINEBOW INC.

Fax: 800-870-1193

Bot. Cost

Case Cost

Cost Per Ounce

Bot. Cost

Case Cost

Cost Per Ounce

Bot. Cost

Case Cost

Cost Per Ounce

Item#

Vint. BPC Size

Item#

Vint. BPC Size

Item#

Vint. BPC Size

CANADIAN WHISKY THREE FINGERS 12 YR OLD CANADIAN WHISKEY 80º 30178432 N/V 6750ML 30.66 168.00 MASTERSON’S STRAIGHT RYE 6/CS 10 YR OLD 90º 30177218 N/V 6750ML 50.66 270.00 1cs 28.00 168.00

SOVEREIGN86º 30100737 N/V

6750ML 36.66 204.00

1.45 1.34 2.16 1.80

1cs

34.00 204.00

HIGHLAND QUEEN 8 YR BLENDED SCOTCH WHISKEY 80º 30131300 N/V 12750ML 23.66 264.00 12 YR BLENDED SCOTCH WHISKEY 80º 30126839 N/V 6750ML 31.66 180.00 1cs 22.00 264.00

“THE MURRAY” CASK STRENGTH 112.2º 30187691 N/V 6750ML 54.66 324.00

0.93 0.87 1.25 1.18 0.52 0.47 0.45

50cs

45.67 274.00

1.21 1.10

WOLFBURN

SINGLE MALT 92º 30180432 N/V

1cs

30.00 180.00

6750ML 47.66 270.00

1.88 1.77 1.89 1.77

BLENDED SCOTCH WHISKEY 80º 30126846 N/V

1cs

45.00 270.00

12750ML 13.16 144.00

2.00 1.77 1.66

AURORA SINGLE MALT WHISKEY 30187344 N/V

1cs 25cs

12.00 144.00 11.33 136.00

1cs 2cs

45.00 270.00 42.00 252.00

6750ML 47.99 284.00

2cs

45.00 270.00

KILKERRAN

IRISH WHISKEY KINAHAN’S IRISH WHISKEY

GLASSWARE STOLZLE GERMANY

SINGLE MALT 12 YR OLD 30189665 2005

6750ML 50.66 300.00

2.00

LONGROW

BLENDED WHISKEY 92º 30148350 N/V SINGLE MALT 10 YR 92º 30148354 N/V 1cs

6750ML 29.33 156.00

1.16 1.03 2.00 1.88 1.67

18 YR OLD 92º 30069809 N/V PEATED 92º 30097357 N/V

CLASSIC LONG LIFE PORT 30127807 N/V 6 NA

26.00 156.00

6750ML 148.99 890.00

5.87

7.38 6.05 5.38 4.88 7.38 6.05 5.38 4.88 7.38 6.05 5.38 4.88 7.38 6.05 5.38 4.88 7.38 6.05 5.38 4.88 7.38 6.05 5.38 4.88 6.05 5.38 4.88 7.38 6.05 5.38 4.88 7.38 6.05 5.38 4.88

40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 40.30 36.30 32.30 29.30 52.30 48.30 44.30 40.30

2cs 5cs 25cs

6750ML 50.66 288.00

2.00 1.89

6750ML 50.66 286.00

1cs

48.00 288.00

1cs 50cs

47.67 286.00 42.33 254.00

BECHER TUMBLER 30127901 N/V

SPRINGBANK CAMPBELTOWN 10 YR OLD SINGLE MALT SCOTCH 92º 2652204 N/V 6750ML 50.66 288.00

6 NA

SCOTCH WHISKY AD RATTRAY 21 YR SPECIAL SELECTION BATCH 2 6/CS 109.2º 30104984 N/V 6750ML 115.66 690.00 4.56 CASK ISLAY VATTING 2 92º 30104985 N/V 6750ML 47.66 282.00 1.88 CROFTENGEA 1 1YR OLD 116º 30189674 2005 6750ML 67.33 400.00 2.65 DAILUAINE 17 YR OLD 6/CS 115.8º 30182714 1998 6750ML 97.33 580.00 3.84 LEDAIG 9 YR OLD 120PF 30189673 2007 6750ML 75.66 450.00 2.98 BANK NOTE 5 YR OLD BLENDED SCOTCH 86º 30097056 N/V 12750ML 16.16 180.00 0.64 1cs 15.00 180.00 0.59 30097054 N/V 12 1.0L 19.33 216.00 0.57 1cs 18.00 216.00 0.53 CADENHEADS BUNNAHABHAIN PEATED 11 YR OLD 112.4º 30189630 N/V 6750ML 82.66 492.00 3.26 DUFFTOWN GLENLIVET 26 YR OLD 102º 30178428 1988 6750ML 225.66 1350.00 8.90 LINKWOOD 26 YR OLD 102.2º 30183319 1989 6750ML 205.66 1230.00 8.11 STRATHCLYDE 26 YR OLD 114º 30178429 1989 6750ML 192.66 1152.00 7.60 HAZELBURN 9 YR OLD BAROLO CASK AGED 115.8º 30192809 N/V 6750ML 55.66 330.00 2.19 10 YR OLD SINGLE MALT 92º 30127486 N/V 6750ML 57.66 324.00 2.27 1cs 54.00 324.00 2.13

2cs 5cs 25cs

2.00 1.89

1cs

48.00 288.00

11 YR OLD LOCAL BARLEY 106.2º 30195793 N/V

GRAND CUVEE BORDEAUX 30058818 N/V 6 NA

6750ML 110.66 660.00

4.36

13 YR OLD GREEN 92º 30181450 N/V

3cs 5cs 25cs

6750ML 85.66 500.00

3.38 3.29 3.38 3.23 6.14 5.91

1cs

83.33 500.00

15 YR OLD SINGLE MALT SCOTCH 92º 2653954 N/V 6750ML 85.66 492.00 18 YR OLD SINGLE MALT SCOTCH 30073041 N/V 6750ML 155.66 900.00 STRONACHIE 10 YR OLD SINGLE MALT SCOTCH 86º 30104196 N/V 6750ML 43.66 246.00 18 YR OLD SINGLE MALT SCOTCH 92º 30097052 N/V 6750ML 82.66 492.00 1cs 82.00 492.00 1cs 150.00 900.00 1cs 41.00 246.00

GRAND CUVEE BURGUNDY 30058820 N/V 6 NA

3cs 5cs 25cs

GRAND CUVEE RED WINE 30058822 N/V 6 NA

3cs 5cs 25cs

1.72 1.62

VULCANO STEMLESS 30105317 N/V

6 NA

3cs 5cs 25cs

3.26

TULLIBARDINE

GRAND CUVEE SPARKLING WINE 30058824 N/V 6 NA 7.38

20 YEAR OLD 86º 30100740 N/V 25 YEAR OLD 86º 30100741 N/V

3750ML 112.66 336.00

4.44 3.94

3cs 5cs 25cs

5cs

100.00 300.00

3750ML 206.66 618.00

8.15

GRAND CUVEE WHITE WINE 30058826 N/V 6 NA

225 SAUTERNES FINISH 86º 30100732 N/V 228 BURGUNDY FINISH 86º 30100738 N/V 500 SHERRY FINISH 86º 30100739 N/V 1cs 1cs

6750ML 45.66 248.00

1.80 1.63 1.80 1.63

3cs 5cs 25cs

41.33 248.00

6750ML 45.66 248.00

MILANO BRANDY SNIFTER 30187516 N/V 6 NA

41.33 248.00

3cs 5cs 25cs

6750ML 45.66 248.00

1.80

1cs 1.63 1952 SINGLE MALT CUSTODIAN’S COLLECTION 80º 1970 SINGLE MALT CUSTODIAN’S COLLECTION 81º 30187692 1970 1750ML1350.66 1350.00 53.26 41.33 248.00

PURITY CARAFE 0.5L ETCHED 30127661 N/V 6 NA 9.38

3cs 5cs 25cs

8.05 7.38 6.72

838A

BEVERAGE MEDIA – JUNE, 2017

Made with