רישום לגני הילדים 2017

רשימת הגנים לחינוך מיוחד רובע שם הגן גיל

טלפון

כתובת הגן

מגמה

8565549

25 אילת

מ”מ

טיפולי

סייפן

א’

8565550

15 הזית

מ”מ

טיפולי

גלשנים

א’

8565558 8565553

9 הרב הרצוג

מ”מ מ”מ

טיפולי טיפולי

גיל

ב’ ב’

5 נחליאלי

עוגן

8565553

5 נחליאלי

מ”מ

טיפולי

נחליאלי

ב’

8565567 8554104 8554104 8554079 8554079 8647335 8553786 6379430 6379236

2 המעפילים 17 הרב שאולי 17 הרב שאולי 24 הגולשים 24 הגולשים 3 ירמיהו הלפרין 13 טרומפלדור

מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ מ”מ

טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי

פיקוס

ב’ ד’ ד’ ד’ ד’

חובל

רציף

נתב

עגורים

מצפן

ו’ ו’

רפסודה

4 יבניאל 4 יבניאל

ורד ניצן

ט’ ט’

6379236

4 יבניאל

מ”מ

טיפולי

אדמונית

ט’

6534945

115 קק"ל

מ"מ

טיפולי

יהב

י'

6534945 8642918 8544470 8544470

115 קק"ל

מ"מ מ”מ מ”מ מ”מ

טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי

אור

י' י’

7 קק”ל

עמית

14 הקישון 14 הקישון

הספנים

י”א י”א

גלי ים

8646213

113 מצדה

מ”מ

טיפולי

האוניה

י”א

8677686

3 ניסן

מ”מ

טיפולי

ניסן

י”ב

8644205 6414853 8565562

94 תשרי

מ”מ מ”מ מ"מ

טיפולי טיפולי טיפולי

שיר יונה

י”ב י”ג י"ג

7 המלך אמציה 7 המלך אמציה

סיגלון

8663465

41 המלך חזקיה

מ”מ

טיפולי

אורן

י”ג

8663465

41 המלך חזקיה

מ”מ

טיפולי

שקמה

י”ג

8644430

23 המלך דוד

מ”מ

טיפולי

רימון

י”ג

8552953

1 דבורה הנביאה

מ”מ

טיפולי

שושנת הים

ט”ו

8552953

1 דבורה הנביאה

מ"מ

טיפולי

סנונית

ט"ו

9101130

10 מונטיפיורי

מ"מ

טיפולי

פעמון

ט"ו

9101130

10 מונטיפיורי

מ"מ

טיפולי

לחן

ט"ו

8648981 8602551 8602551 6349392

6 נחמן סירקין

מ"מ מ"מ מ"מ מ"מ

טיפולי טיפולי טיפולי טיפולי

גלבוע דוברה מיח"א חרצית

ט"ו

2 המרי 2 המרי 9 ספיר

סיטי סיטי

י"ז

23

www.ashdod.muni.il

Made with